Zece noiembrie - Ziua internațională a științei pentru pace și dezvoltare

Ziua internațională a științei pentru pace și dezvoltare (World Science Day for Peace and Development), marcată în fiecare an la 10 noiembrie sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), a fost proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței generale a UNESCO, prin Rezoluția 20/31C.

Această zi, care a fost sărbătorită pentru prima dată în lumea întreagă la 10 noiembrie 2002, sub auspiciile UNESCO, este menită să sublinieze rolul important al științei în și pentru societate, faptul că știința, pacea și dezvoltarea sunt interconectate, precum și nevoia de a angaja publicul larg în dezbateri pe teme științifice nou-apărute. De asemenea, subliniază importanța și relevanța științei în viața noastră de zi cu zi, scrie Agerpres.ro.

Conform site-ului www.unesco.org, obiectivele Zilei internaționale a științei pentru pace și dezvoltare sunt: creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul științei în societățile pașnice și sustenabile; promovarea solidarității naționale și internaționale pentru o știință comună; reînnoirea angajamentului național și internațional pentru utilizarea științei în beneficiul societăților; atragerea atenției asupra provocărilor cu care se confruntă știința și creșterea sprijinului pentru efortul științific.

Tema din 2017 a Zilei internaționale a științei pentru pace și dezvoltare este ''Știința pentru înțelegere globală'', potrivit site-ului amintit. O contribuție importantă pe care UNESCO și centrele de știință și tehnologie o pot aduce la înțelegerea globală este oportunitatea unică de a combina sustenabilitatea globală și acțiunea locală, arată Flavia Schlegel, Asistent Director General pentru Științele Naturii, UNESCO, adăugând că ''dialogul dintre știință, politică și viața de zi cu zi ar trebui să fie constant și multidirecțional''.

Știința va fi esențială pentru atingerea a numeroase dintre obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și, astfel, pentru asigurarea unui viitor durabil. Raportul UNESCO privind știința este unul dintre instrumentele pe care țările le pot utiliza pentru a monitoriza progresul pe calea realizării obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Agenda 2030, adoptată la 25 septembrie 2015 de către Organizația Națiunilor Unite, stabilește un cadru global pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, pe baza Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), adoptate în 2000. La fiecare cinci ani, Raportul UNESCO privind știința analizează tendințele emergente în domeniul științei, tehnologiei și politicii în materie de inovare și guvernanță.

De la proclamarea sa de către UNESCO, în 2001, Ziua internațională a științei pentru pace și dezvoltare a generat numeroase proiecte concrete, programe și finanțări pentru știință în lumea întreagă. De asemenea, această zi a contribuit la promovarea cooperării între oamenii de știință care trăiesc în zone afectate de conflicte, un exemplu fiind crearea, cu sprijinul UNESCO, a Organizației de Știință Israeliano-Palestiniană (IPSO).

Marcarea acestei zile oferă șansa mobilizării tuturor factorilor interesați — de la oficiali guvernamentali, până la media și la elevi — în jurul temei ''știință pentru pace și dezvoltare''.

UNESCO colaborează cu persoane, agenții guvernamentale și organizații pentru promovarea, în fiecare an, a acestei zile. Festivitățile dedicate acestui eveniment includ: conferințe, reuniuni, vizite la muzee, expoziții, difuzarea de postere, întruniri în instituții de învățământ, campusuri școlare etc. 

Pe aceeaşi temă