Vitalie Vrabie: Serviciul Vamal a înregistrat în anul 2017 o creştere cu 17 la sută, mai mult decât în anul 2016 la bugetul de stat

Embed:

Directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a făcut astăzi un anunț privind banii care au fost încasaţi în bugetul statului pe parcursul anului trecut. Astfel, pentru anul 2017, volumul colectărilor la bugetul de stat se cifrează la 20 miliarde 373 milioane de lei, fiind atestată o creștere cu 2 miliarde 896 milioane de lei, cu aproximativ 17 la sută mai mult față de anul 2016.

"Noi în perioada anului 2017 ne-am ghidat de programul de activitate al Guvernului şi am ţinut cont şi de activitatea vecinilor noştri de la frontiere, România şi Ucraina, să menţinem în mod special o colaborare cu partenerii noştri de dezvoltare precum: Organizaţia Mondială a Vămilor, Comisia Europeană cu reşedinţă la Chişinău, EUBAM, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Republicii Populare Chineze cât şi celelalte Ambasade. Activitatea noastră a fost axată pe mai multe direcţii pioritare, iar câteva dintre ele au fost: consolidarea capacităţilor funcţionale şi a infrastructurii instituţionale ale Serviciului Vamal; optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii vamale; îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă la vămuirea mărfurilor; asigurarea colectării dreptului de import; contracarearea traficului ilicit de mărfuri; sporirea transparenţei în activitatea Serviciului Vamal. Noi în anul 2017 am activat în cadrul a trei organe vamale nord, centru şi sud. În anul 2017 au fost încasate la bugetul de stat 20 de miliarde 373 de milioane de lei, fiind atestată o creștere cu 17 la sută față de anul 2016.
Numărul de declaraţii vamale în anul 2017 a fost unul deosebit de mare atât pe import cât şi pe export, astfel, înregistrându-se o crestere de 13 la sută. Totodată, în perioada vizată, au fost întocmite 37 de procese-verbale cu privire la contravenție şi aplicate amenzi în sumă de 87 517 de lei. În aceeași perioadă, fluxul unităților de transport a constituit 98 552 de traversări. Cele mai mari valori de trafic sunt consemnate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 16 101 și respectiv 11 576 traversări", a spus directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie. 

Privind principalii indicatori de performanță consemnați de către Serviciul Vamal pentru anul 2017 activitatea a fost axată pe mai multe direcţii prioritare precum:

Reforma Instituţională, aici au fost  comasate șapte birouri vamale și crearea a trei: Nord, Centru și Sud. De asemenea a fost micşorat numărul de direcții din cadrul Aparatului Central 15 prezent, comparativ cu 23. Şi numărul scriptic al angajaților a fost redus până la 1 520 unități, comparativ cu 1 728.

Veniturile Vamale pentru anul 2017 au constituit 20 miliarde 373 milioane lei, sau cu cca 3 miliarde lei, cu 17% mai mult față de perioada similară al anului 2016 care a constituit 17 miliarde 476 milioane lei, sau cu 1 miliard 646 mil de lei 10,4% mai mult față de anul 2015. 

Majorarea Valorii în Vamă pe parcursul anului 2017, suma majorării valorii în vamă a constituit 1 607,15 milioane lei comparativ cu 1 126,98 milioane lei în anul 2016, 43%. Respectiv, s-au încasat suplimentar drepturi de import în sumă de 433,1 milioane lei, sau cu 148 milioane lei mai mult față de 284 milioane lei în anul 2016, 52%. 

Astfel, în perioada anului 2017 s-a înregistrat o creștere substanțială a cazurilor de dispunere de către organul vamal a procedurii de amînare a determinării definitive a valorii în vamă de la 4 cazuri în 2016, pînă la 55 în 2017, 1375%. Această opțiune permite operatorului economic să ridice mărfurile din vamă și să dispună de acestea sub acoperirea unei garanții suficiente, chiar dacă controlul valorii în vamă nu este încheiat, cu oferirea posibilității de a prezenta ulterior documentele și informațiile concludente în vederea confirmării valorii declarate.

Laboratorul Vamal permite menținerea și extinderea cu 4 metode a domeniului de acreditare;  20 metode noi de încercări dezvoltate; 922 probe de mărfuri analizate; 277 solicitări de evaluare a mărfurilor; 774 rapoarte de încercări/expertiză emise. 

În anul 2017 a fost modificată Legislaţia, astfel noul Cod Vamal presupune ca: În conformitate cu prevederile Acordului de asociere între RM - UE, Republica Moldova s-a obligat să-și racordeze legislația vamală la legislația Uniunii Europene (Codului Vamal European) în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. În acest scop, de către colaboratorii Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal cu suportul experților EUBAM și Băncii Mondiale, a fost elaborat în termeni proximi proiectul noului cod vamal, fiind preluate prevederile mai multor acte ale UE, ținându-se cont și de unele prevederi ale Codului Vamal în vigoare, în partea în care menținerea acestora se impune de specificul național.

Noua Lege cu privire la Serviciul Vamal a fost elaborată avînd ca scop prioritar ajustarea cadrului legislativ la exigențele actuale de activitate în domeniul vamal, aceasta stabilește o nouă viziune cu privire la angajarea, dezvoltarea profesională, stimularea, sancționarea, organizarea şi funcționarea Serviciului Vamal, statutul special al funcționarului vamal, precum şi serviciul funcționarului vamal.

Noua Lege cu privire la Serviciul Vamal instituie norme juridice noi, precum și introduce noi concepte legislative. În acest context, menționăm, în linii generale, principalele prevederi ale proiectului:

  • ocuparea funcției vacante sau temporar vacante de funcționar vamal se va efectua doar prin concurs;
  • ocuparea funcției publice vacante de Director al Serviciului Vamal se face prin concurs, organizat și desfășurat în baza regulamentului aprobat de către ministrul finanțelor. Directorul se numește în funcție de către Ministrul Finanțelor pe un termen de 5 ani;
  • garanțiile sociale ale funcționarului vamal printre care este de menționat dreptul la transport gratuit care este asigurat din contul Serviciului Vamal funcționarilor vamali, care își exercită atribuțiile de serviciu în alte localități decît își au domiciliul, fiindu-le restituite cheltuielile tur-retur pentru transport, conform Regulamentului care va fi aprobat de ministrul finanțelor.

Politica de Cadre are ca obiective principale asigurarea cu personalul necesar al subdiviziunilor vamale, necesar pentru realizarea misiunii SV. Pentru atingerea acestui obiectiv pe parcursul anului 2017 au fost desfășurate 7 concursuri, în cadrul cărora au fost scoase la concurs 104 unități (89 în posturile vamale și 15 în administrație), pentru care au aplicat dosarele 299 candidați (pentru o funcție vacantă au candidat în mediu 3 persoane). Astfel, ponderea angajaților încadrați prin concurs au crescut de la 32% în 2016 la 52% în 2017.

Pe parcursul anului 2017 în Serviciul Vamal au avut loc dotări majore cu un impact semnificativ asupra activității colaboratorilor vamali, astfel, a fost reînnoit parcul auto cu cca 50% prin procurarea a 99 de unități de transport noi după cum urmează:

  • 75 de autoturisme de model Dacia Logan (caroserie sedan) – valoarea achiziției 17 133 200 lei;
  • 2 autoturisme de model Dacia Logan (caroserie universal) – valoarea achiziției 397 000 lei;
  • 10 autoturisme de model Skoda Fabia (caroserie universal)
  • 10 autoturisme de model Dacia Duster (caroserie de teren) – valoarea achiziției lei 2 208 100 lei;
  • 2 autoturisme de model Dacia Doker (caroserie universal) – valoarea achiziției 525 160 lei.

Valoarea totala a achizițiilor a constituit 20 243 460 lei.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu