UE oferă un grant de 39,94 milioane de euro pentru construcția stației Back-to-Back în Vulcănești

Guvernul a aprobat ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind implementarea proiectului "Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Moldova şi România, faza I", în valoare de 39,94 milioane de euro, semnat la  26 septembrie 2019.

"Implementarea proiectului de interconectare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României va permite crearea unei piețe de energie electrică transparentă și competitivă în Republica Moldova, și integrarea în piața regională de energie electrică a Uniunii Europene", a declarat ministrul Economiei, Vadim Brînzan.

Resursele financiare acordate sub formă de grant sunt destinate pentru lucrări, bunuri și servicii necesare pentru construcția stației Back-to-Back în Vulcănești. Proiectul de interconectare electrică urmează a fi finalizat către sfârșitul anului 2024.

Valoarea totală a proiectului este de 261 milioane de euro, o parte din resursele financiare necesare pentru implementarea Proiectului sunt acoperite din contul BERD și BEI – în valoare de 80 mln euro fiecare, o parte de către Banca Mondială prin intermediul Agenției Internaționale de Dezvoltare – în valoare de 61 mln euro împrumut și, respectiv, o parte de către Uniunea Europeană sub formă de grant –  în valoare de 39,94 mln euro, prin intermediul BERD.

Totodată, Cabinetul de miniştri a aprobat un prpoiect de hotărâre ce prevede că Banca Mondială va oferi 61 de milioane euro pentru implementarea proiectului de interconectare a rețelelor de energie electrică cu România. 

Scopul Acordurilor de finanțare constă în asistarea Republicii Moldova în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre Republica Moldova și România, contribuind astfel la îmbunătățirea eficienței și securității aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor Republicii Moldova.

Astfel, resursele financiare acordate de către Banca Mondială sub formă de împrumut sunt destinate pentru:

-extinderea stației din Vulcănești, modernizarea stației din Chișinău și construcția liniei electrice aeriene LEA 400 kV Vulcănești - Chișinău;

-construcția unei clădiri pentru noul sediul al Î.S. "Moldelectrica", inclusiv a unui nou centru de dispecerat, actualizarea/modernizarea sistemului existent SCADA/sistemului de management energetic, instalarea unui nou sistem de management al contorizării;

-asistența tehnică și managementul Proiectului.

Proiectului de interconectare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României va fi realizat prin intermediul ÎS „Moldelectrica” și Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și este preconizat a fi finalizat în anul 2024.

loading...

Lasă un comentariu