TOT CE TREBUIE SĂ ŞTII despre Alegerile Parlamentare 2019: Câte buletine de vot vom primi şi cum vor arăta

La scrutinul parlamentar ordinar care va avea loc la 24 februarie 2019, cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova vor vota, pentru prima dată, conform unui sistem electoral diferit față de alte alegeri. Dacă până în prezent alegerile parlamentare se desfășurau în baza unui sistem proporțional pe liste de partid, acum va fi aplicat sistemul de vot mixt, adică o combinație dintre sistemul proporţional şi cel majoritar.

Totodată, în aceeași zi va avea loc și un referendum național consultativ. Astfel, echipa PUBLIKA.MD a decis să vină în ajutorul fiecărui cetăţean şi să vă informeze despre scrutinul parlamentar din această lună. 

1. Când şi cum votăm?

Votarea are loc într-o singură zi, în ziua de 24 februarie, între 7.00 şi 21.00, ora locală a ţării unde se află secţia de votare.

2. Cine are dreptul de a alege în Republica Moldova?

Dreptul de a alege îl au toți cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.

3. Cu ce acte merg la vot?

Pe teritoriul Republicii Moldova, poți vota prezentând următoarele acte:

  • buletinul de identitate cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa titularului pe teritoriul secţiei de votare
  • buletinul de identitate provizoriu cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova și indicarea domiciliului titularului
  • legitimația de serviciu pentru militarii în termen
  • livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă)

Iar dacă te afli peste hotare, poți vota în baza următoarelor acte:

  • pașaportul cetățeanului Republicii Moldova
  • Livretul de marinar

Atenție: În afara țării, nu puteți vota în baza buletinului de identitate!

4. Care este diferența dintre "domiciliu" și "reședință"?

Definițiile acestor două noțiuni, le găsim în Codul electoral al Republicii Moldova, art. 1, "Noțiuni generale":

domiciliu –  loc de trai permanent al unei persoane, confirmat în buletinul de identitate;

reşedinţă – loc de trai temporar, confirmat în buletinul de identitate;

5. Ce înseamnă perioadă electorală?

Perioada electorală este perioada de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor şi ziua în care rezultatele finale ale alegerilor sunt confirmate de către organele competente. Perioada electorală începe nu mai târziu decât cu 60 de zile înainte de ziua scrutinului și poate dura nu mai mult de 90 de zile.

În această perioadă, este elaborat Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor, care reprezintă planificarea cronologică a acţiunilor prevăzute de Codul electoral în vederea bunei organizări a alegerilor. Programul descrie activităţile ce urmează a fi întreprinse de organele electorale şi alte instituţii antrenate pînă în ziua scrutinului şi în ziua alegerilor, cu indicarea responsabililor şi a termenelor de realizare.

6. Câte partide vor figura în buletinul de vot?

15 partide vor figura în buletinul de vot pentru circumscripția națională la alegerile parlamentare din 24 februarie.

7. În baza cărui sistem de vot se vor desfăşura alegerile parlamentare din 24 februarie?

Alegerile parlamentare din 24 februarie vor avea loc în baza sistemului mixt de vot. Mai exact, 50 de deputaţi vor fi aleşi ca şi până acum, pe liste de partid, iar 51, în circumscripţii uninominale.

8. Câte buletine de vot vom avea la alegerile parlamentare din 24 februarie?

Alegătorii vor primi în secția de votare patru buletine de vot, care vor avea culori diferite. Pe primul vor fi înscriși candidații electorali pe circumscripția națională, pe al doilea – candidații care concurează în circumscripțiile uninominale. Alte două buletine de vot se vor referi la cele două întrebări puse în cadrul plebiscitului național. Fiecare din cele două întrebări va fi scrisă pe un buletin aparte.

9. Cum au fost constituite circumscripțiile uninominale?

Repartizarea localităților pe circumscripțiile uninominale a fost aprobată de Guvern, în baza deciziei unei comisii independente. Conform hotărârii Guvernului au fost stabilite 51 de circumscripții, inclusiv 2 pentru cetățenii din stânga Nistrului și 3 pentru cetățenii din afara țării.

10. Pentru ce vor vota cetăţenii la referendumul naţional consultativ?

Cetățenii vor trebui să se pronunțe dacă susțin propunerea de a reduce numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61 și cea ca poporul să poată demite deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu