Subvenţii pentru investiţii în agricultură: Localităţile, în care s-au acordat cei mai mulţi bani

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că în anul curent a atins un nou record de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor post-investiționale. Astfel, AIPA a recepționat 7.480 de cereri de solicitare a sprijinului financiar pentru 4.476 producători agricoli unici, în valoare de peste 1180,0 mil. lei, cu 10,3% mai mult decât valoarea subvențiilor solicitate de producătorii agricoli în anul precedent.

De menționat, că în anul 2019 numărul producătorilor agricoli mici, solicitanți de subvenții, este în creștere cu 2,2%, față de anul precedent sau ponderea acestora constituie  65,4% (2.929 producători agricoli mici).

Cea mai mare pondere a solicitărilor fiind înregistrate în cadrul următoarelor măsuri, și anume: 

- dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare - 626 cereri, ceea ce constituie 33,8% din valoarea subvențiilor solicitate

- înființarea, modernizarea plantațiilor multianuale și defrișarea celor neproductive - 1408 cereri sau 19,1% din valoarea totală a subvențiilor solicitate

- procurarea tehnicii și utilajului agricol - 2052 cereri, în sumă de 211,5 mil. lei

- dezvoltarea sectorului zootehnic - 315 cereri, dintre care 252 cereri pentru stimularea investițiilor în renovarea fermelor zootehnice (suma subvenției solicitate – 84,3 mil. lei) și 63 cereri pentru procurarea animalelor de prăsilă în sumă de 20,7 mil. lei. 

În urma estimărilor efectuate referitor la investițiile pe zone geografice, s-a atestat o activitate economică practic proporțională în toate zonele geografice ale țării. Cele mai active raioane la capitolul solicitări de subvenții s-au evidențiat raioanele Cahul, Comrat și Edineț. Cea mai mare sumă solicitată a fost înregistrată în r-nul Soroca și Hîncești, însumând a câte 57,7 mil. lei per raion.

Totodată, conform estimărilor preliminare, din sursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru anul 2020 urmează a fi achitate 4416 cereri de solicitare a sprijinului financiar, depuse de producătorii agricoli în anul de subvenționare 2019, urmare a epuizării surselor financiare din fond, în sumă de cca 600,0 mil. lei.

De menționat, că conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2019, Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a constituit 950 mil. lei fiind în creștere cu 5,6% față de mijloacele financiare alocate în anul 2018. Până la moment, AIPA a autorizat spre plată 896,0 mil. lei inclusiv 342,4 mil lei - ca angajament asumat față de producătorii agricoli ce au solicitat subvenții în anul  2018.

loading...

Lasă un comentariu