Standarde europene pentru fructele şi legumele moldoveneşti

Calitatea fructelor și legumelor proaspete din Republica Moldova va fi verificată în conformitate cu standardele Uniunii Europene, potrivit unei hotărâri de Guvern care va fi publicată mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.

Documentul prevede ajustarea normelor naţionale în domeniu la standardele europene, fapt care va spori calitatea produselor, protejarea drepturilor consumatorului și creșterea volumului exporturilor.

Controalele fructelor și legumelor vor fi efectuate în funcție de criterii precum natura produsului, perioada de producție, țara de origine și data efectuării ultimului control. În cazul în care se va stabili că produsele corespund cerințelor, va fi acordat un certificat de conformitate a calității acestora. Acest certificat reprezintă un factor de minimizare a riscului de nerespectare a cerințelor de calitate.

De asemenea, hotărârea stabilește normele privind verificările necesare în cazul importului și exportului de fructe şi legume proaspete. Astfel, înaintea punerii în circulație a produselor, loturile provenite din import vor fi supuse unui control obligatoriu (în cazul lipsei unui certificat echivalent), iar înainte ca produsele destinate exportului să părăsească teritoriul țării, la solicitarea agentului economic, organul de control va verifica dacă acestea corespund cerințelor de calitate ale țării importatoare.

Prevederile vor contribui la eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare, vor asigura transparenţa pieţei şi concurenţa loială. La fel, racordarea la standardele de calitate comunitare va acorda Republicii Moldova posibilitatea de a solicita Comisiei UE includerea în Lista ţărilor terţe ale căror controale de conformitate sunt recunoscute ca fiind echivalente cu cerinţele UE.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu