Serviciul de Informații și Securitate a identificat 52 de site-uri, care răspândesc știri false. Vezi lista (DOC)

Embed:

Serviciuil de Informații și Securitate din Republica Moldova identificat 52 de site-uri, care răspândesc informații false, și a dispus sistarea accesului către acestea.

Potrivit unui comunicat al SIS, s-a stabilit că aceste pagini WEB nu figurează în registrele oficiale drept difuzori de informație,  care ar putea avea statut de agenție de știri pentru a beneficia de garanții juridice.

”SIS atestă că, administratorii anonimi ai acestor site-uri de tip „fake-news” sunt interesați în proiectarea unor activități subversive în spațiul informațional, capabile, în perioada de criză, să afecteze securitatea informațională a Republicii Moldova cu provocarea: urii sociale, dezordinilor în masă și subminarea securității Republicii Moldova - fapte care cad sub incidența art. 1 lit. a) din Legea nr. 54-XV din 21.02.2003 privind contracararea activității extremiste”, se arată în comunicat. 

Prin urmare, SIS a dispus: 

  1. Sistarea de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice a accesului utilizatorilor de Internet din Republica Moldova la site-urile de știri false /conform Anexei/ pe durata stării de urgență. 
  1. Aducerea la cunoștință furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice (servicii de acces la Internet) prezenta indicație executorie și lista site-urilor ce distribuie știri false, conform anexei. 
  1. Agenția pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) va aduce la cunoștința tuturor furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, autorităților publice cu atribuții în domeniul vizat lista site-urilor generatoare de știri false, conform anexei, și va monitoriza realizarea executării prezentei indicații.  
  1. Atenționarea furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, autorităților publice cu atribuții în domeniul comunicațiilor electronice că neexecutarea indicațiilor va atrage aplicarea sancțiunilor conform art. 336 și art. 349 Cod Contravențional.

 

Măsuri executorii privind înlăturarea cauzelor și condițiilor care contribuie  la realizarea amenințărilor securității de stat.

loading...

Lasă un comentariu