Secretarul de stat, Daniela Morari, a participat la cea de-a IV-a ediţie a Summit-ului European de la Praga

Secretarul de stat pentru integrare europeană, Daniela Morari, a participat la cea de-a IV-a ediţie a Summit-ului European de la Praga, organizat de Institutul pentru politica europeană EUROPEUM şi Institutul de Relaţii Internaţionale din Praga (IIR), în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe din Republica Cehă.

În cadrul sesiunii din acest an o atenţie specială a fost acordată discuțiilor privind viitorul Uniunii Europene, cu accent pe perspectivele UE în contextul Foii de Parcurs pentru o Uniune mai unită, puternică şi apropiată şi Agenda Liderilor UE, Politica Europeană de Securitate şi Apărare Comună, UE în calitate de actor global, cadrul financiar după 2020, percepţiile publice în UE, Brexit, etc.

În cadrul panelului de discuţii „Quo Vadis European Neighbourhood?”, Daniela Morari a prezentat succesele înregistrate în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, inclusiv în cadrul Parteneriatului Estic, precum şi la modalităţile de revizuire a conceptelor în contextul provocărilor atât la nivelul UE, cât şi din regiune. De asemenea, discuţiile s-au axat pe implementarea priorităţilor Parteneriatului până în 2020.

Summit-ul a oferit o platformă utilă de discuţii şi dezbateri strategice pentru reprezentanţi politici de nivel înalt, oficiali guvernamentali, mediul de afaceri și cel academic, societate civilă din diferite ţări privind cele mai actuale provocări de ordin economic, social şi politic cu care se confruntă Uniunea Europeană pe planul politicii interne şi externe.

 

Lasă un comentariu