Se caută directori la "Metalferos" şi Autoritatea Aeronautică Civilă

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) și Societatea pe Acțiuni "Metalferos" au anunţat concursuri pentru ocuparea funcției de director. 

Pretendenţii la funcţia de director al AAC vor depune dosarele până în data de 20 noiembrie, ora 16.00. 

Dosarul de participare trebuie să conțină copia buletinului de identitate, cazierul juridic, copia carnetului de muncă, formularul de participare, (de pe pagina web a MEI, în compartimentul ministerul/posturi vacante), copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi de specializare, copia carnetului de muncă/adeverință cu privire la confirmarea activității de muncă/extras din cont al CNAS, cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale).

Candidaţii pentru funcţia de director al SA "Metalferos" îşi pot depune actele până în data de 14 noiembrie, ora 14.00. 

Pretendenţii pentru acest post urmează să depună următoarele acte: scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății, Curriculum Vitae, copia de pe buletinul de identitate, copia de pe diploma de studii, referințe profesionale (nu mai puțin de două), cazierul judiciar, declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de director general al Societății, completat conform Anexei nr. 4 a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Metalferos”, copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate, certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și plasarea CV-ului pe paginile web ale Societății și a Agenției Proprietății Publice.

 

loading...

Lasă un comentariu