Reguli noi la obţinerea actelor de identitate pentru cei cu dublă cetăţenie

Cetăţenii cu dublă cetăţenie vor trebui să prezinte pentru eliberarea actelor de identitate şi paşaportul ţării a cărei cetăţenie se declară că o deţin.

O prevedere în acest sens a fost propusă de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) în proiectul de modificare a Regulamentului de eliberare a actelor de identitate, transmite IPN.

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor argumentează această iniţiativă prin faptul că se atestă multiple cazuri de atribuire repetată a numărului de identificare de stat persoanei fizice la traversarea frontierei de stat în baza paşaportului cetăţeanului străin, la transcrierea actelor de stare civilă etc.

Pentru evitarea sau, după caz, soluţionarea acestor situaţii se propune şi prezentarea paşaportului ţării a cărei cetăţenie o deţin. Autorii proiectului consideră că prezentarea acestui document va asigura posibilitatea identificării corecte a persoanelor cărora li s-a atribuit IDNP-uri multiple şi actualizarea informaţiei respective în Registrul de Stat al Populaţiei.

Alt impediment atestat de cei de la MTIC în procesul de asigurare a persoanelor cu acte de identitate este imposibilitatea identificării acestora pe motiv că nu au soţ/soţie şi nici rude de gradul I-III care să le identifice şi nici nu pot obţine documentele justificative necesare pentru identificare pe motivul lipsei actului de identitate.

Pentru soluţionarea acestor cazuri se propune identificarea persoanelor respective în temeiul unei declaraţii pe proprie răspundere depusă de trei persoane terţe, cetăţeni ai Republicii Moldova, care cunosc cu certitudine identitatea solicitantului şi deţin acte de identitate eliberate de organele naţionale abilitate.

Totodată se propune ca în cazul în care achitarea taxelor şi serviciilor prestate de ÎS "Registru" au fost efectuate prin instrumente de plăţi electronice, dovada achitării se verifică prin sistemele informaţionale instituţionale de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hârtie.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu