Regiunea transnistreană va fi asigurată cu dispozitive de diagnostic a tuberculozei și a infecției HIV. Ce mai prevede proiectul

La şedinţa Executivului din 25 iulie au fost operate ajustări la Hotărârea Guvernului nr.1160 privind aprobarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020 și la Hotărârea Guvernului nr.1164 cu privire la Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

Proiectul vine să soluționeze situația critică din regiunea transnistreană, unde proporția de afectare cu infecții HIV și TB reprezintă 1/3 comparativ cu statisticile constatate pe malul drept al r. Nistru, iar stocurile disponibile sunt suficiente până în luna august 2018.

Astfel, proiectul creează cadrul normativ necesar pentru asigurarea regiunii transnistrene cu medicamentele și dispozitivele medicale necesare pentru prevenirea, combaterea și tratarea persoanelor ce suferă de aceste maladii periculoase.

Prin proiectul în cauză se instituie mecanismul de aprovizionare a dispensarelor și centrelor specializate din raioanele de est ale țării cu medicamente antituberculoase și antiretrovirale, precum și cu dispozitive de diagnostic a tuberculozei și a infecției HIV, prin intermediul subdiviziunilor de profil ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, urmare a încheierii contractelor de resort, cu achitarea integrală a costurilor articolelor achiziționate și a cheltuielilor de regie în volum de 5 % din costul mărfurilor ce vor fi utilizate în vederea asigurării condițiilor adecvate de păstrare a acestora.

Este de menționat faptul că până în anul 2018, necesitățile regiunii transnistrene erau acoperite integral din granturile Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, iar începând cu anul curent acestea urmează a fi acoperite din resursele regiunii.

 

loading...

Lasă un comentariu