Reforma cadrului normativ, numită Ghilotina I, a începuta în 2004, iar Ghilotina II - în 2006

Simplificarea legislaţiei care vizează activitatea întreprinderilor a fost iniţiată de către Guvernul Tarlev, în anul 2004. Atunci a început reforma cadrului normativ, numită Ghilotina I. Au fost revizuite un şir de acte normative ale Guvernului şi ale administraţiei publice centrale.

Din cele 818 acte normative revizuite, 184 au fost abrogate, iar opt acte au fost propuse spre abrogare. Totodată, a fost examinată legalitatea eliberării actelor administrative care permit desfăşurarea anumitor activităţi. Din cele 200 de acte de autorizare, doar 125 au fost calificate drept legale. S-a anulat taxa pentru 24 de tipuri de autorizaţii, anterior eliberate cu plată. A fost stabilit termenul de eliberare a autorizaţiilor. Acesta este de cel mult 10 zile lucrătoare. Pentru unele a fost majorat termenul de valabilitate de la un an până la trei sau chiar cinci ani.

În anul 2006, Guvernul a început reevaluarea masivă a legilor, proces numit Ghilotina II. În 2007, Parlamentul a aprobat un set de modificări ale unui şir de legi care vizează activitatea agenţilor economici. Cele mai importante măsuri prevăzute de aceste modificări sunt: aplicarea taxei zero a impozitului pe venit, care nu este distribuit sub formă de dividende, şi anularea restanţelor agenţilor economici faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondul asigurărilor de asistenţă medicală.

Într-un clasament al Băncii Mondiale privind uşurinţa de a gestiona afaceri, Moldova ocupă locul 94 din 183. Cele mai mari probleme se înregistrează în cazul eliberării permiselor de construcţie. La acest capitol ţara noastră ocupă locul 161.

loading...

Lasă un comentariu