Raportul copiilor născuţi în 2010: 105 băieţi la 100 fete

Numărul născuţilor-vii a scăzut în anul 2010 cu 0,8% faţă de anul 2009, rata natalităţii constituind 11,4 născuţi-vii la 1000 locuitori, potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică a Moldovei.

Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane, fiind respectiv de 11,2%  şi 10,2%.

În anul de referinţă s-a înregistrat o uşoară creştere a ponderii născuţilor-vii de rangul I, constituind 54,3%, pe când ponderea născuţilor-vii de la rangul II până la VI şi peste a scăzut. Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase (cu 4 copii şi mai mult) revin mamelor din mediul rural – 81,3% din numărul total de nou-născuţi din această categorie.

Conform BNS, mai mult de jumătate (51,3%) din numărul copiilor născuţi-vii au fost băieţi, raportul de masculinitate a fost de 105 băieţi la 100 fete.

Din punct de vedere al situaţiei juridice, în anul 2010 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 9055, cu 3,2% mai puţin decât în 2009.

De asemenea în comparaţie cu anul 2009 se observă o micşorare a numărului născuţilor de mame în vârstă sub 20 de ani, alcătuind 9,4% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 9,9% - în anul 2009 (13,0% - în 2006).

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu