Raport ECSR: Drepturile copiilor, familiilor şi migranţilor sunt în pericol în Europa

Drepturile sociale ale copiilor, familiilor şi migranţilor sunt în pericol în Europa, arată concluziile raportului anual al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR), organism de monitorizare al Consiliului Europei, scrie agerpres.ro.

'Criza COVID-19 constituie un memento brutal privind importanţa asigurării unor progrese durabile legate de accesul la drepturi sociale, în special prin dezvoltarea unor servicii de sănătate universale. (...) Este vitală utilizarea Cartei Sociale Europene, cunoscută şi drept Constituţia Socială a Europei, pentru formarea şi analiza deciziilor în timpul crizei COVID-19. Carta reprezintă un instrument-cheie pentru asigurarea respectării drepturilor omului în cadrul reacţiilor la pandemia de COVID-19, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung', a arătat preşedintele ECSR, Giuseppe Palmisano.

Comitetul a publicat marţi 896 de concluzii, dintre care 289 de cazuri de neconformitate, 453 de cazuri de conformitate şi 154 de 'reportare' (cazuri neevaluate din cauza lipsei de informaţii), în 37 de ţări europene, printre care şi România.

În cadrul procedurii de raportare, ale cărei rezultate sunt prezentate la adresa de internet https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/social-rights-of-children-families-and-migrants-in-danger-across-europe-latest-annual-conclusions-from-the-european-committee-of-social-rights, ECSR a evaluat respectarea prevederilor Cartei Sociale Europene referitoare la copii, familii şi migranţi.

ECSR este tot mai îngrijorat de tratamentele aplicate minorilor aflaţi în situaţii de migraţie nereglementată, însoţiţi sau nu, şi copiilor care solicită azil, în special privind accesul la condiţii de locuit corespunzătoare şi sigure. Comitetul subliniază problema sărăciei şi excluderii sociale a copiilor, insistând asupra obligaţiilor statelor semnatare ale Cartei de a luat toate măsurile adecvate şi necesare pentru combaterea şi eradicarea acestor fenomene.

ECSR atrage atenţia şi asupra importanţei eliminării discriminării de gen şi a protecţiei drepturilor femeilor în perioada de maternitate, la lucrul de noapte şi în condiţii de muncă periculoase şi nocive pentru sănătate.

Numeroase cazuri de neconformitate cu Carta Socială Europeană constatate sunt legate de măsurile insuficiente de combatere a violenţei în familie.

În privinţa dreptului la locuinţă, cele mai îngrijorătoare sunt condiţiile de locuit ale romilor şi nomazilor din mai multe ţări, lipsa de monitorizare a standardelor de locuire şi absenţa regulilor care să oblige proprietarii să asigure conformitatea locuinţelor cu standarde adecvate. Comitetul arată că în unele ţări nu se iau suficiente măsuri pentru reducerea şi evitarea lipsei de adăpost şi de locuinţe cu costuri suportabile.

Raportul consemnează un număr tot mai mare de copii apatrizi în Europa. Aceştia au acces redus la drepturi şi servicii de bază, cum ar fi asistenţa medicală şi educaţia. ECSR a cerut statelor să furnizeze pentru următorul ciclu de raportare informaţii suplimentare privind măsurile de reducere a apatridiei.
loading...

Lasă un comentariu