PROGRAMUL DE GUVERNARE al Guvernului Filip (DOCUMENTUL INTEGRAL)

Programul de guvernare, care va sta la temelia activităţii Guvernului Filip, are 51 de pagini şi este structurat în 18 capitole. Acesta se axează pe combaterea corupţiei, reintegrarea ţării, dezvoltarea economică şi securitate energetică, iar o bună parte a atenţiei este concentrată asupra creşterea bunăstării, siguranţei şi calităţii vieţii cetăţenilor.

Pentru a-şi atinge obiectivul, Guvernul Filip şi-a propus ca pe termen mediu să dezvolte economia şi să creeze locuri de muncă bine plătite. Combaterea corupţiei, prestarea serviciilor publice accesibile populaţiei, dar şi asigurarea protecţiei sociale sunt alte priorităţi care vor determina creşterea bunăstării oamenilor. Iar cea mai sigură cale pentru atingerea acestor obiective este integrarea europeană, scrie în programul de activitate. 

Pentru a realiza scopurile, vor fi puse în aplicare mai multe politici, pe diverse domenii. De exemplu, în vederea combaterii migraţiei forţei de muncă, autorităţile îşi propun să consolideze cadrul legislativ, dar şi să implementeze un program complex de reintegrare a persoanelor revenite de peste hotare. De asemenea, programul prevede majorarea pas cu pas a salariului minim pe ţară pentru motivarea şi excelenţa profesională a angajaţilor. Tinerii rămân în atenţia autorităţilor. Viitorul Guvern îşi propune să crească numărul de beneficiari ai programelor de stagii profesionale, să susțină antreprenoriatul în rândul tinerilor, inclusiv prin facilități fiscale, dezvoltarea programelor de abilitare economică, dar şi diversificarea oportunităților de inițiere a
afacerilor.

Pentru a spori protecţia socială a pensionarilor este prevăzută instituirea pensiei de bază, dar şi schimbarea parametrilor în sistem pentru a eficientiza calcularea şi indexarea pensiilor. Nu mai puţin importantă este schimbarea politicilor de prețuri la medicament şi extinderea listei medicamentelor compensate. Iar modernizarea întregului sistem de sănătate, stă în capul mesei.

Pe termen scurt, Guvernul va fi preocupat de înlăturarea riscurilor la adresa securității interne și externe a statului, de stabilizare a sectorului bancar, dar şi de sancționare și combatere a fraudelor financiare. Aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea veniturile cetăţenilor, dar şi pentru asigurarea echilibrului între consolidarea fiscală și impulsionarea dezvoltării economice. Şi nu în ultimul rând, viitorul Guvern va lupta pentru reintegrarea ţării.

Vedeţi mai jos documentul pe care premierul desemnat, Pavel Filip, îl va prezenta în plenul Parlamentului:

Sursa: Deschide.MD

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu