Procedura de transmitere a bunurilor care aparțin Administrației Publice Locale VA FI SIMPLIFICATĂ

Guvernul a aprobat astăzi modificări și completări la Legea privind administrația publică locală (APL), prin care va fi simplificată procedura de transmitere a bunurilor din proprietatea APL către subiecții de drept public.

Proiectul a fost elaborat în scopul înlăturării unor deficiențe depistate în cadrul normativ care reglementează posibilitatea de încheiere a actelor juridice de administrare și dispoziție a bunurilor din proprietatea unităților administrativ-teritoriale.

În prezent, unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să efectueze licitaţii publice la transmiterea tuturor bunurilor, indiferent de tipul tranzacţiei şi subiecţii cărora urmează să le fie transmis bunul. Majoritatea consiliilor locale remarcă însă că, din perspectiva oportunităţii, operativităţii şi eficienţei, acest mecanism provoacă o serie de confuzii şi dificultăţi în aplicare.

Urmare a promovării respectivului proiect de lege, autoritățile publice locale vor putea încheia acte de dispoziție, de exemplu de transmitere în arendă sau locațiune a bunurilor care aparțin administrațiilor publice locale, cum ar fi spitale, școli, oficii ale Serviciului Stare Civilă către subiecții de drept public fără organizarea licitațiilor.

 
 
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu