Primarul oraşului Edineţ sfidează legea? Aleşii locali nu s-au convocat în şedinţă din iulie 2012, iar consiliul nu a fost dizolvat

Consiliul orăşenesc Edineţ ar putea fi dizolvat în această toamnă. Potrivit viceprimarului Valerian Ciobanu, consiliul nu se poate convoca în şedinţă din iulie anul trecut. Anunţul a fost făcut de către acesta pentru ipn.md.

Valerian Ciobanu spune că, din 27 de consilieri, la şedinţă nu se prezintă 12 aleşi locali comunişti şi doi liberal-democraţi. Astfel, în lipsa a 14 consilieri, şedinţa nu este deliberativă.

Solicitat de aceeaşi sursă, secretarul Comisiei Electorale Centrale (CEC), Andrei Volentir, a comunicat că de la Edineţ nu a pervenit nicio sesizare iar CEC nu are resurse să urmărească activitatea tuturor consiliilor locale din ţară.

Responsabilii de la primăria Edineţ nu au fost de găsit pentru a ne oferi mai multe detalii despre situaţia din consiliul local.

Precizăm că potrivit legii cu privire la administraţia publică locală, consiliul local poate fi divolvat dacă nu a adoptat nicio decizie timp de şase luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor. Dizolvarea de drept a consiliului local în condiţiile se constată de către primar şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor locale noi. Reieşind din declaraţiile viceprimarului Valerian Ciobanu, consiliul orăşenesc Edineţ ar fi trebuit să fie dizolvat la sfârşitul anului trecut.

Potrivit aceleiaşi legi, "deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi."

Unicul consiliu local dizolvat de la fostele alegeri locale generale a fost cel din satul Mincenii de Jos, din raionul Rezina. La ultimele alegeri locale noi, din luna mai, a fost ales un nou consiliu.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu