PNADO III a fost aprobat de Guvern. Ce acțiuni prevede

Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului (PNADO) III, elaborat de Ministerul Justiției pentru următorii 5 ani, a fost aprobat. Documentul conține politici pentru asigurarea respectării drepturilor omului în țara noastră.

Obiectivul principal al PNADO este de a asigura că toți cetățenii, în special cele mai vulnerabile grupuri, beneficiază de drepturile lor fundamentale, de cadrul legal și serviciile livrate în corespundere cu standardele internaționale privind drepturile omului. Implementarea planului este o sarcină comună a autorităților centrale și locale ale Republicii Moldova în colaborare cu societatea civilă, și comunitatea partenerilor de dezvoltare.

Documentul conține acțiuni pentru anii 2018-2022, având ca scop facilitarea accesului la justiție, asigurarea libertății de exprimare, promovarea egalității, protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, celor din localitățile din stânga Nistrului și celor care fac parte din grupurile minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice.

De asemenea, direcțiile cheie ale PNADO vizează armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale, protejarea împotriva discriminării, combaterea violenței în familie, facilitarea accesului la servicii medicale și la educație de calitate, creșterea continuă a nivelului de ocupare prin oferirea oportunităților de angajare.

PNADO III a fost precedat de două documente similare pentru perioadele 2004-2008 și 2011-2014. Acesta a fost elaborat în baza recomandărilor adresate țării noastre de către organele de monitorizare ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), Consiliului Europei (CoE), Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Pentru implementarea acțiunilor vor fi alocate resurse financiare din bugetul public național, iar anumite segmente vor fi finanțate din contribuțiile complementare ale organizațiilor internaționale și ale partenerilor de dezvoltare.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu