Pavel Filip: Corupția poate fi combătută cu efortul comun al tuturor

”Vom avea succes și vom avea rezultate în combaterea corupției atunci când se va face un efort comun al tuturor actorilor: Guvern, administrația publică locală, societatea civilă, mediul de afaceri”. Declarația a fost făcută astăzi de premierul Pavel Filip, la ședința de lucru a Grupului de monitorizare 2 a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020.

La eveniment au participat membri ai Guvernului, președinți de raioane, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, ai mediului de afaceri, precum și ai societății civile.

Prim-ministrul a menționat că punerea în aplicare a Strategiei este esențială pentru eliminarea corupției. Reieșind din acest obiectiv, în ultimii doi ani, Republica Moldova a adoptat un cadru legal comprehensiv în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Totodată, sunt funcționale și instituțiile independente: Centrul Național Anticorupție, Autoritatea Națională de Integritate, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

”Eficienţa funcționării acestor instituții, dar și punerea în aplicare a cadrului legal ține de efortul nostru comun, de voința noastră. Putem să obținem rezultate doar atunci când ne vom implica cu toții, fiecare instituție în parte nu poate schimba lucrurile”, a spus Pavel Filip.

În cadrul ședinței au fost prezentate și examinate nouă planuri sectoriale anticorupție, dar și Raportul de monitorizare și evaluare privind implementarea Strategiei în anul 2017. S-a constatat că din cele 43 de acțiuni planificate, 9 au fost realizate, 33 – parțial realizate, iar una încă urmează a fi implementată.

Reprezentanții societății civile au făcut o serie de recomandări pentru implementarea eficientă a prevederilor strategiei și, printre altele, au menționat importanța sporirii accesului la informațiile de interes public, aplicării planurilor sectoriale, precum și a organizării consultărilor publice pentru evaluarea îndeplinirii acestora.

Strategia Națională de Integritate și Anticorupție 2017-2020 a fost adoptată la 30 martie 2017 și a fost elaborată cu sprijinul experților naționali și internaționali, a societății civile, dar și a partenerilor de dezvoltare. Un aport important în acest proces l-a avut Consilierul de rang înalt în domeniul anticorupție din partea Uniunii Europene, Pawel Wojtunik.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu