Patronatele BAT ALARMA după ce deputaţii ACUM-PSRM au anunţat că vor să instituie moratoriu pe constrcuţii

Federaţia „CONDRUMAT” se arată îngrijorată de iniţiativa deputaţilor ACUM-PSRM, care vor să instituie moratoriu pe construcţii. Patronatele au emis un comunicat de presă în acest sens:


Federaţia Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”a luat atitudine făţă de dezbaterile ce au avut loc în în presă, inclusiv şi la şedinţa Comisia cultură, educaţie, tineret, sport şi mass-media privitor la stabilirea unui moratoriu pe un an pentru efectuarea construcţiilor în oraşul Chişinău, mai cu seama acelor din interiorul cartierilor şi comunică.
Federaţia este ingrijorată de situaţia creată în domeniul dezvoltării construcţiilor neautorizate şi acelor cu încălcări ale legislaţiei Republicii Moldova în oraş şi a discutat problemele în cauză cu Primarul general interimar al Chişinăului pe data de 24 aprilie curent. Federaţia şi-a expus opinia sa privitor la acest subiect şi în mass-media în luna mai 2019.
Federaţia susţine poziţia Comisiei în ceea ce ţine de suspendarea activităţii companiilor de construcţii în cazul în care aceastea au efectuat lucrările fără autorizaţie de construire sau cu încălcarea normelor de urbanism şi din construcţii. Dar Federaţia nu poate cădea de acord cu suspendarea construcţiilor în cazul cînd acestea se efectuează cu actele în regulă, eliberate de către Primărie. Răspunderea privind eliberarea acestor acte îi revine administraţiei publice locale. De asemenea, consultarea publică a vecinilor urmează a fi organizată de către serviciile Primăriei şi nicidecum de dezvoltatorii de construcţie. Companiile de construcţii sînt disponibili să participe la aceste consultări publice.
Federaţia consideră că pentru instalarea unui moratoriu asupra tuturor construcţiilor efectuate în oraş trebuie de gîndit cu precauţie şi de examinat fiecare caz în parte, altfel va fi compromisă activitatea tuturor dezvoltatorilor din oraş ceea ce nu este admisibil din punct de vedere al desfăşurării activităţilor de întreprinzător şi altor ramuri aferente industriei de construcţii. 
Membrii Federaţiei consideră că administraţiile publice locale trebuie să se îngrijoreze privitor la aprobarea documentaţiei urbanistice, cum ar fi planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale şi de detaliu, mai cu seamă că acestea sînt funcţiile ei. 
Totodată mulţi din membrii Federaţiei se implică în elaborarea acestor documente în conformitate cu prevederile Legii nr.835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (art.24, alin.(5)), suportă cheltieli suplimentare, primesc autorizaţiile de construire în modul stabilit, după care sînt blocaţi. 
Federaţia este disponibilă să participe la discuţiile următoare ce vor fi lansate în cadrul comisiilor parlamentare privitor la desfăşurarea activităţilor de construcţie în oraşul Chişinău şi celorlalte localităţi ale Republicii Moldova şi asupra proiectului Codului Urbanismului şi Construcţiilor, care a trecut prima lectura în Parlament, pentru a fi adoptat în lectura a doua, şi care acumulează relaţiile între toţi participanţii la procsul invetiţional şi de antrepriză şi reglementează toate actele normative ce ţin de urbanism şi construcţii. 
Directia executivă a Federaţiei patronale „CONDRUMAT”

 

CITEŞTE ŞI: Moldovenii, care au investit în apartamente, riscă să nu le mai primească. Deputaţii ACUM-PSRM vor să pună moratoriu pe construcţii


Lasă un comentariu