Parlamentul cere retragerea trupelor ruse din Moldova

Embed:

Parlamentul cere Rusiei să-şi retragă trupele şi muniţiile de pe teritoriul ţării noastre. O declaraţie în acest sens a fost adoptată la propunerea Partidului Democrat din Moldova.

Parlamentul Republicii Moldova declară ca staționarea continuă a trupelor ruse și întărirea prezenței militare a acestora în partea de est a tării, constituie încălcări ale prevederilor constituționale privind independența, suveranitatea și integritatea teritorială și neutralitatea permanentă a Republicii Moldova. Parlamentul consideră că menținerea pe teritoriul Republicii Moldova, a unui volum considerabil de muniții arme și echipament militar, reprezintă o amenințare constantă a securității și stabilității regionale și europene în general. 

Parlamentul insistă pentru transformarea misiunii actuale de menținere a păcii, într-o misiune civilă cu mandat internațional. Și cere Federației Ruse să reia și să finalizeze procesul de retragere a trupelor sale precum și să-și retragă munițiile, armele și echipamentele militare de pe teritoriul Republicii Moldova. 
Parlamentul se adresează către toate organismele internaționale și statele lumii, cu apelul de a susține inițiativa sa de păstrare a suveranității, independenței integrității teritoriale și neutralității Republicii Moldova precum și de a contribui la consolidarea eforturilor de pastrare a suveranității statului.  

 

Textul declarației integral:

 

DECLARAȚIA

Parlamentului Republicii Moldova

privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării

 

 

 Pornind de la dispozițiile Constituției Republicii Moldova, conform cărora Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil, cu teritoriul inalienabil,

 

Evidențiind prevederile constituționale privind neutralitatea permanentă și neadmiterea dislocării de trupe militare ale altor state pe teritoriul său,

 

Conştientizând că apărarea integrității teritoriale și a securității statului reprezintă o prioritate a politicii externe și a celei interne a Republicii Moldova,

 

Subliniind necesitatea consolidării securității naționale ca element indispensabil pentru securitatea regională,

 

Reconfirmând Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova, adoptată la 31 martie 2016,

 

Constatând cu regret, că astăzi, la aniversarea a 25 de ani de la încetarea ostilităților de pe Nistru, nerespectarea în tocmai a prevederilor Acordului privind principiile soluționării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova semnat la 21 iulie 1992, în special în ceea ce ține de retragerea armatei ruse de pe teritoriul țării,

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

 

DECLARĂ că staționarea continuă a trupelor Federației Ruse și întărirea prezenţei militare a acestora în partea de est a Republicii Moldova constituie încălcări ale prevederilor constituţionale, în special privind independența, suveranitatea, integritatea teritorială și neutralității permanente ale Republicii Moldova, precum şi ale dreptului internaţional;

 

CONSIDERĂ că menținerea, pe teritoriul Republicii Moldova, a unui volum considerabil de muniții, arme și echipament militar reprezintă o amenințare constantă în adresa  securității și stabilității regionale și europene, în general;

 

INVITĂ  mediatorii și observatorii în  procesul de reglementare a conflictului transnistrean să inițieze discuții politice privind transformarea mecanismului actual de menținere a păcii într-o misiune civilă cu mandat internațional;

 

 FACE APEL către Federația Rusă să reia și să finalizeze procesul de retragere a trupelor sale, precum și să-și retragă munițiile, armele și echipamentul militar de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu principiile relevante ale dreptului internațional și angajamentele sale internaționale;

 

SE ADRESEAZĂ către toate organismele internaţionale și statele lumii cu apelul de a susţine iniţiativa sa de păstrare a suveranităţii, independenţei, integrităţii teritoriale şi neutralităţii Republicii Moldova, precum şi de a contribui, în aceeași măsură, la consolidarea eforturilor sale îndreptate spre salvgardarea securității statului;

 

SUBLINIAZĂ, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului şi de unică putere legislativă, că va depune și în continuare toate eforturile pentru menţinerea statalităţii Republicii Moldova, pentru dezvoltarea social-economică a ţării, pentru sporirea bunăstării poporului şi pentru asigurarea securităţii cetăţenilor;

 

CERE Guvernului și Președintelui Republicii Moldova să promoveze, prin orice mijloc pe care îl au la dispoziție, adoptarea unei Rezoluții de către Adunarea Generală a ONU privind retragerea trupelor militare ruse aflate ilegal pe teritoriul țării noastre;

 

ÎNDEAMNĂ toate părțile implicate să trateze prezenta declarație ca pe o manifestare a caracterului paşnic şi prietenesc al existenţei şi dezvoltării statului nostru și ca pe o garanţie a menţinerii păcii şi a stabilităţii atît pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în regiune.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu