Operațiuni mai sigure și mai rapide. Vama aplică conceptul de declarare prealabilă a trimiterilor poștale internaționale

Operațiunile de vămuire a bunurilor livrate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale vor fi mai sigure, dar și mai rapide. Serviciul Vamal a elaborat mecanismul de declarare prealabilă a coletelor livrate prin poșta rapidă.

Principiul de funcționare a noii proceduri de declarare a fost prezentat în cadrul unei ședințe convocate de Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.

Potrivit instrucțiunii elaborate, noul mecanism va funcționa în baza schimburilor de informații dintre organul vamal și operatorii poștali. Acest lucru va permite profilarea potențialelor riscuri de fraudare și emiterea unei decizii până să ajungă coletul la oficiul poștal de destinație. În rezultat, noua procedură de control va diminua riscurile de fraudare, va simplifica formalitățile de vămuire, iar acordarea liberului de vamă se va realiza într-un timp mai scurt.

Aplicarea respectivei proceduri de control reprezintă o etapă premergătoare implementării unui modul specializat, ce ar urma să fie integrat în noua versiune a softului aplicativ ”Asycuda World”. Noul sistem, prevăzut pentru procesarea prealabilă a trimiterilor poștale internaționale, va fi implementat cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

În intervențiile sale, Directorul Vămii a solicitat să fie asigurată o funcționare ireproșabilă a mecanismului implementat, iar subdiviziunile implicate să dea dovadă de vigilență și eficiență. ”Este îmbucurător faptul că am avansat atât de mult în aplicarea acestui concept de vămuire a trimiterilor poștale internaționale. Acum, avem sarcina de a asigura și eficiența măsurilor preconizate, astfel încât să sporim nivelul de securitate în cadrul acestui tip de operațiuni, concomitent cu accelerarea procesului de vămuire.”, a subliniat Vitalie Vrabie.

Lasă un comentariu