O primăriță din Cimișlia, învinuită că și-a angajat fiica directoare la grădiniță, iar soțul șofer la primărie

O primăriță din raionul Cimișlia a încălcat regimul juridic al conflictului de interese și și-a angajat fiica directoare la grădiniță, iar soțul șofer la primărie.

În 2013, aceasta și-a angajat soțul în calitate de șofer al aceleiași primării, iar în 2015, a  încheiat contract de muncă cu fiica sa, care a devenit astfel directoare a grădiniței aflate în subordinea primăriei. Ulterior, aceasta a semnat și alte acte care au vizat activitatea celor doi, precum fișa postului sau dispozițiile de acordare a concediilor.

Prin urmare, subiectul controlului nu a respectat prevederile Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dar și ale Legii nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese (în vigoare până la 01.08.2016). Primărița nu a informat Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care s-a aflat de fiecare dată când a fost în situația de a lua o decizie în privința soțului și a fiicei. De asemenea, aceasta a admis și nu a soluționat aceste conflicte de interese în conformitate cu prevederile legale.

În cadrul controlului, alesul local a fost informat despre declanșarea procedurii de control, elementele identificate, precum și despre drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare. Aceasta și-a exprimat în scris punctul de vedere, în care a menționat inclusiv faptul că persoanele date nu mai activează la moment în aceste funcții.

După rămânerea definitivă a actului de constatare emis în acest caz, care este pasibil de contestare în instanța de contencios administrativ, Autoritatea Națională de Integritate va sesiza organele competente în vederea încetării mandatului de primar, cu decăderea din dreptul de a exercita funcții publice sau de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani.

Lasă un comentariu