NOI REGULI privind activitatea întreprinderilor de stat şi municipale, aprobate de Guvern

Proiectul de lege cu privire la întreprinderile de stat şi întreprinderile municipală a fost aprobat astăzi de Cabinetul de Miniştri. Potrivit informaţiilor, documentul vine să actualizeze şi să uniformizeze politicile publice de administrare a entităţilor şi stabileşte reguli clare de activitate a acestora.

Actul respectiv face o delimitare strictă a atribuţiilor fondatorului, consiliului de administraţie şi ale administratorului, reglementând, în acelaşi timp, particularităţile de fondare, funcţionare şi încetare a activităţii întreprinderii.

În acelaşi timp, urmează să fie instituite comisii de cenzori, care vor verifica corectitudinea activităţii organelor de conducere şi respectarea legislaţiei în vigoare.

Potrivit documentului, întreprinderile trebuie să aibă un capital social de minim 20.000 de lei şi un capital de rezervă de minim 10 % din valoarea capitalului social deţinut.

Totodată, conform noilor prevederi, bunurile publice şi cele cu destinaţie socială vor putea fi transmise întreprinderilor de stat şi celor municipale doar cu dreptul de gestiune economică şi nu vor putea fi înstrăinate.

O noutate în reglementarea activităţii întreprinderilor fondate de Guvern sau de autorităţile publice locale sunt prevederile privind încetarea benevolă a activităţii. Acestea au fost incluse după atestarea a cel puţin 320 de entităţi negestionate de fondatori, care nu activează de mai mulţi ani, nu dispun de bunuri materiale şi urmează a fi lichidate.

Proiectului de lege va fi prezentat Parlamentului pentru examinare.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu