Moldovenii cheltuiesc mai mult decât câştigă. Află pentru ce sunt destinaţi banii

Embed:

Moldovenii consumă mai mult decât câştigă. O comparaţie a cheltuielilor moldovenilor şi a locuitorilor dintr-o serie de state din UE, arată de exemplu că la noi se cheltuieşte extrem de mult pentru hrană.

Ultimele date oficiale arată că venitul lunar al unui moldovean este cu aproape 100 de lei mai mic decât cheltuielile pentru alimentaţie, întreţinere, îmbrăcăminte şi transport. Astfel, venitul constituie 1.440 de lei, sau cu peste 15 la sută mai mult faţă de aceaşi perioadă a anului trecut. Şi asta în timp ce cheltuielile au crescut cu aproape 12 la sută şi au depăşit 1.500 de lei.

Câştigurile populaţiei au fost formate în mare parte din salariu (43,9 %) şi prestaţii sociale (19,2 %). O sursă importantă la formarea veniturilor ţării rămân a fi transferurile de peste hotare. Cea mai mare parte a cheltuielilor populaţiei este cea destinată alimentaţiei (43,2 %) şi întreţinerii (18,2 %). Mai puţini bani plătesc pentru îmbrăcăminte (10,1%) şi sănătate (5,4%).

În comparaţie cu noi, datele oficiale arată că românii au venituri lunare de 2.308 lei şi cheltuieli medii de 2.114 lei. Principalele surse de venit rămân a fi şi la ei salariile, 47,6% şi prestaţiile sociale - 24.9%. O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (19,4%), în special, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (17,5%). Ce ţine de cheltuieli, principalele destinaţii sunt alimentaţia şi băuturile – 42%, întreţinerea – 18,6%, cheltuieli legate de consum – 22,4%. Mai puţini bani se duc pentru distracţie – 1,2% şi educaţie – 0,7 la sută.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu