"Moldovagaz" implementează sistemul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

În conformitate cu recomandările SAD "Gazprom" cu privire la rezultatele protecţiei muncii şi siguranţei în domeniul industrial, anti-incendiar, fântâni de apă gazificării în întreprinderile afiliate", SA "Moldovagaz" a decis să implementeze şi să certifice Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale în cadrul întreprinderilor afiliate, conform standardului internaţional OHSAS 18001:2007 "Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale".

În procesul de implementare a sistemului de management, SA "Moldovagaz" îşi propune să stabilească în societăţile dependente un sistem care să elimine sau să minimize riscurile în domeniul sănătății şi securităţii locului de muncă la care sunt sau pot fi supuşi salariaţii şi/sau alte părţi interesate, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.

Politica în domeniul Managementului Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale în cadrul întreprinderilor afiliate trebuie:

1. să corespundă caracterului şi amplorii riscurilor din domeniul securităţii muncii întreprinderilor dependente.

2. să includă în mod obligatoriu prevenirea traumelor şi prejudicierii sănătăţii, precum şi perfecţionarea continuă a gestionării securităţii muncii şi eficienţei în domeniul securităţii muncii;

3. să includă un angajament de conformare la cerinţele legislative privind ocuparea forţei de muncă, care se expune la riscuri în exercitarea atribuţiilor funcţionale;

4. să asigure unui cadru pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor de securitate a muncii

5. să asigure documentarea, implementarea şi întreţinerea managementului securităţii muncii

6. să asigure o analiză sistematică pentru confirmarea relevanţei acesteia pentru întreprindere;

7. să fie adusă la cunoştinţa tuturor salariaţilor întreprinderilor şi/sau părţilor interesate.

Implementarea şi certificarea sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale va permite:

1. asigurarea atractivităţii investitorilor faţă de SA "Moldovagaz" prin intermediul unor sisteme eficiente de management care îndeplinesc practica acceptată pe plan internaţional şi care se bazează pe standarde internaţionale acceptate de comunitatea internaţională;

2. reducerea pierderilor economice neplanificate ale SA "Moldovagaz", rezultate din  accidentele la instalaţiile industriale periculoase şi traumelor la locurile de muncă;

3. creşterea nivelului de parteneriat social şi crearea unui climat social sănătos în cadrul SA "Moldovagaz" şi întreprinderilor afiliate pentru asigurarea implicării întregului personal în funcţionarea sistemelor de gestiune a întreprinderilor.

În prezent, deja 5 întreprinderi ale SA "Moldovagaz" au primit Certificatul OHSAS 18001:2007 care atestă implementarea Managementului Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale aplicabil transportării şi distribuţiei combustibilului gazos şi a materiei prime prin reţelele de distribuţie de gaze naturale către consumatori. Este vorba despre " Ialoveni-gaz", " Chişinău-Gaz ", " Bălţi-gaz", " Edineţ-gaz", " Ungheni-gaz".

În conformitate cu programul de implementare a sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale OHSAS 18001:2007 celelalte întreprinderi afiliate ale SA "Moldovagaz" urmează să primească Certificatul până la sfârșitul acestui an.


loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu