Scopul proiectului rezidă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre R. Moldova și România. Este vorba despre construcția unei stații back-to-back în Vulcănești, a unei linii de transport de 400 KV între Vulcănești și Chișinău, precum și extinderea stațiilor de transformare din Chișinău și Vulcănești.

Acordul de grant dintre R. Moldova, Întreprinderea de Stat ”Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre R. Moldova și România, faza I” a fost semnat la 26 septembrie 2019

Termenul de valabilitate a acordului de grant este 21 iunie 2025.