Moldova va achiziţiona energie electrică de la Centrala Ciucurgan

Moldova va procura energie electrică, 70% din totalul necesar, de la Centrala de la Cuciurgan. Celelalte 30% vor fi achiziţionate de la furnizorul ucrainean, SEU Ucraina.

Potrivit comunicatului de presă al companiei Energocom, "Centrala electrică Moldovenească" (Centrala de la Cuciurcani) a prezentat o nouă ofertă la un preț mai avantajos față de oferta inițială, respectiv cu 10 la sută mai mic decât prețul achitat de S.A. "ENERGOCOM" în prezent.

"Având în vedere aceste condiții noi, datorită cărora Republica Moldova ar putea beneficia de un preț mai mic la energia electrică procurată, dar și reieșind din dorința de a securiza cât mai mult furnizările de energie electrică, au fost purtate negocieri suplimentare cu ambii furnizorii și s-a decis de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice și cu Centrala Cuciurgan, care a intrat în vigoare începând cu 5 iunie 2017. Ambele contracte sunt valabile până la 31 martie 2018 și garantează asigurarea integrală a Republicii Moldova cu energie electrică din ambele surse în proporție de 30 la sută din SEU Ucraina și 70 la sută de la Centrala Cuciurcan. Acest lucru va permite consumatorilor Republicii Moldova să beneficieze de cele mai avantajoase și sigure condiții de furnizare a energiei electrice pe toată perioada contractuală", se arată în comunicatul Energocom.

PUBLIKA.MDaminteşte că societatea pe acțiuni "Energocom" a semnat cu compania "DTEK Trading" din Ucraina contractul de furnizare a energiei electrice către Republica Moldova pentru perioada 1 aprilie 2017 – 31 martie 2018.

În urma examinării ofertelor primite de la SA "Energocom" și Centrala de la Cuciurgan, dar și a negocieirilor cu aceste companii, operatorii reglementați de pe piața energetică din Republica Moldova – ÎCS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, ÎCS Red Union Fenosa SA, Furnizare Energie Electrică Nord, ÎS Moldelectrica, SA Red Nord și SA Red Nord Vest, au semnat contracte cu SA "Energocom" privind procurarea de energie electrică pentru perioada 1 aprilie 2017 – 31 martie 2018.

Oferta SA 2Energoco" a fost agreată de operatorii reglementați datorită prețului mai avantajos oferit – 50,2 USD pentru 1 MWh. Centrala de la Cuciurgan, în prima rundă de negocieri a propus prețul de 58,5 USD pentru 1 MWh, diminuîndu-l în cea de-a doua până la 54,4 USD. La volumul de energie electrică importat de Republica Moldova pe parcursul unui an, diferența dintre prețurile finale, propuse de cei doi ofertanți, aduce o economie de circa 300 milioane de lei.

Analizând procesul de organizare a licitațiilor, atât operatorii reglementați, cât și membrii Grupului de observatori, care a monitorizat procesul de licitație a energiei electrice, format din reprezentanți ai Ministerului Economiei, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Delegației UE în Republica Moldova și Secretariatului Comunității Energetice, au menționat că acesta a fost organizat transparent, cu respectarea Instrucțiunii privind achiziționarea anuală a energiei electrice, coordonată cu Secretariatul Comunității Energetice și pusă în aplicare la 5 ianuarie 2017 prin ordinul ministrului Economiei.

DTEK Trading este cel mai mare holding energetic privat din Ucraina. Grupul este specializat pe producerea şi distribuţia energiei termice şi electrice, extragerea cărbunelui şi gazului natural, operează centrale termoelectrice şi eoliene. În ţara vecină, acesta asigură cu energie electrică şi termică peste 4,4 milioane de consumatori.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu