Ministrul Monica Babuc a întreprins o vizită de lucru în raionul Telenești

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a participat la ședința comună a Guvernului cu reprezentanții administrației publice locale din raionul Telenești și a întreprins o vizită de lucru în satul Bănești. În cadrul discuțiilor cu cetățenii au fost abordate subiecte ce țin de eficientizarea și debirocratizarea sistemului educațional, reconceptualizarea curriculară, formarea continuă a cadrelor didactice, nivelul de salarizare, atragerea tinerilor specialiști, valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural etc.

În cadrul întrunirii, ministrul Monica Babuc a reiterat principalele realizări ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, printre care: reducerea documentației școlare cu cca 36%; dezvoltarea Curriculumului național (26 curricula dezvoltate în învățământul primar, 3 curricula reconceptualizate pentru clasele gimnaziale și liceale și 2 curricula elaborate la modulele „Educație digitală” și „Robotică”); achitarea din bugetul de stat a cursurilor de formare continuă (cca 14 mii de beneficiari); reducerea la 75% a normei didactice pentru cadrele didactice tinere cu păstrarea salariului de funcție; aprobarea ,,Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă”; consultarea opiniei elevilor, cadrelor didactice și părinților cu privire la necesitatea introducerii uniformei școlare; organizarea cursurilor de recalificare profesională a 420 de cadre didactice; modernizarea bibliotecilor prin Programul „Novateca”; dezvoltarea centrelor de tineret din teritoriu; promovarea modului sănătos de viață prin practicarea sportului ș.a.

În ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice, ministrul Monica Babuc a dat asigurări că Guvernul depune toate eforturile pentru identificarea mijloacelor financiare necesare unei majorări substanțiale. În context, oficialul a vorbit despre noile inițiative ale Executivului, care prevăd elaborarea și aprobarea legii cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; majorarea indemnizației pentru susținerea cadrelor didactice tinere în primii trei ani de activitate până la 120 mii lei pentru absolvenții programelor de studiu cu profil pedagogic acreditate din instituțiile de învățământ superior și până la 96 mii lei pentru absolvenții programelor de studiu cu profil pedagogic acreditate din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar; acordarea compensației financiare anuale în valoare de 2 mii de lei pentru procurarea de suporturi didactice, tehnică de calcul, produse software pentru utilizare în activități de instruire on-line etc.

Discuțiile au mai vizat posibilitatea aplicării la diverse proiecte care oferă şanse de a accede la surse de finanţare internă şi externă. În context, Monica Babuc a îndemnat oamenii de cultură și primarii prezenți la întâlnire să aplice la proiectele culturale și cele destinate tinerilor, care sunt finanțate din bugetul de stat.

Oficialul a menționat că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va oferi suport practic și metodologic pentru elaborarea și depunerea proiectelor.

La Bănești, ministrul Monica Babuc a vizitat gimnaziul din localitate, unde își fac studiile 254 de copii. Oficialul a discutat cu elevii și cadrele didactice, care au apreciat măsurile întreprinse de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, îndeosebi reforma curriculară și debirocratizarea procesului de raportare prin aprobarea ,,Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general”, fapt ce contribuie la eficientizarea procesului educațional. Totodată, pedagogii au apreciat calitatea reconceptualizării disciplinelor

„Educație pentru societate”, „Dezvoltarea personală” și „Educația tehnologică” (clasele I-IX), precum și asigurarea metodologică a evaluării criteriale (prin descriptori) la disciplinele „Educația muzicală”, „Educația plastică” și „Educația fizică”. 

În context, menționăm că în raionul Telenești activează 71 de instituții de învățământ general, frecventate de către 8989 elevi. Numărul total al profesorilor este de 1009, dintre care 67,98% dețin grade didactice. În ceea ce privește rețeaua instituțiilor de cultură din regiune, aceasta este variată și bogată, cuprinzând 44 case de cultură; 47 de biblioteci publice, majoritatea cărora au fost dotate prin intermediul Programului „Novateca”; 4 muzee, dintre care unul raional și 3 locale; precum și 4 instituţii de învăţământ extrașcolar.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu