Ministerul Apărării şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare au semnat un acord de colaborare privind problemele femeii

Ministerul Apărării a semnat un acord de colaborare cu Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), organizaţie non-guvernamentală care promovează valorile egalităţii de gen, ca parte componentă a unei societăţi deschise, în scopul consolidării unui parteneriat autentic de gen.

Documentul a fost semnat joi, 28 martie curent, la Ministerul Apărării, de Secretarul de Stat Vladimir  Iliev şi  directorul executiv al CPD, Alexei Buzu.

Acordul de colaborare prevede iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte comune, sprijin în realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a Programului naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru anii 2018-2021, organizarea în comun a instruirilor şi activităţilor cu caracter ştiinţific, precum şi desfăşurarea activităţilor de diplomaţie publică în scopul promovării imaginii Ministerului Apărării şi Armatei Naţionale.

Pentru punerea în aplicare a documentului respectiv, cele două instituţii vor organiza consultări bilaterale, atât la nivel de conducere, cât şi la nivel de experţi, activităţi de instruire, cu caracter ştiinţific, conferinţe, mese rotunde, ateliere de lucru, seminare de specialitate.

De notat că pe parcursul ultimilor doi ani, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” a contribuit esențial la consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale Ministerului Apărării în domeniul asigurării şi promovării Drepturilor Omului, şi, în special, la implementarea principiilor egalităţii şi echităţii de gen şi realizării Agendei „Femeile, Pacea şi Securitatea”.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu