La Chișinău a avut loc prima ședință a Comitetului Director al Proiectului Twinning

Rezultatele activităților desfășurate în cadrul proiectului Twinning “Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” au fost evaluate ieri, în cadrul primei ședințe a Comitetului Director.

La reuniune au participat Directorul adjunct, Iurie Ceban, Lider de Proiect Twinning din partea Serviciului Vamal, Vicedirectorul General, Vytenis Alisauskas, Lider de Proiect din partea Departamentului Vamal al Republicii Lituania, Managerul de proiecte al Delegației Uniunii Europene în RM, Speranța Olaru, Înaltul Consilier UE în domeniul vamal, Rosario de Blasio, precum și alți reprezentanți ai proiectului.

Principalele subiecte de pe agenda reuniunii au vizat prezentarea și aprobarea Raportului trimestrial de activitate privind misiunile desfășurate, aprobarea componenței Comitetului Director, precum și agrearea programului de organizare a următoarelor ședințe.

Potrivit Raportului de activitate prezentat de către Valdas Dovydenas, Consilier Rezident de Twinning, implementarea proiectului a început de la examinarea tuturor actelor legislative și normative în vigoare, care reglementează activitatea vamală.

Revizuirea cadrului legal aferent le va permite responsabililor din cadrul proiectului elaborarea de recomandări derivate din cele mai bune practici europene pentru ca, ulterior, acestea să fie luate în considerație în procesul de armonizare a legislației vamale la compartimentele ce țin de Tranzitul Comunitar și Ghișeul Unic.

Tot în cadrul reuniunii, a fost aprobat și Planul de activitate pentru perioada ianuarie-iunie 2018, urmând ca, la finele acestui interval, responsabilii să vină cu un Raport de progres privind măsurile realizate.

De asemenea, în scopul asigurării unei monitorizări eficiente a realizării acțiunilor prevăzute de proiect, părțile au stabilit un grafic de desfășurare a ședințelor, care vor avea loc la fiecare trei luni.

Următoarea ședință este preconizată pentru data de 19 aprilie curent.

Participanții au apreciat buna cooperare dintre toate părțile implicate și și-au exprimat încrederea că dialogul instituit și realizarea în termen a tuturor activităților prevăzute crează premisele necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Notă: Proiectul Twinning “Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” a fost lansat la data de 21 noiembrie 2017.

În cadrul acestui proiect, Serviciul Vamal beneficiază de suportul experților europeni în procesul de implementare a Ghișeului Unic și a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) a Acordului de Asociere.

Cu un buget de 1 milion de euro, proiectul, prevăzut pentru doi ani de zile, este implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Partenerii de implementare a proiectului sunt Departamentul Vamal al Republicii Lituania de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Lituania și Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu