Încasările veniturilor bugetului public național s-au majorat cu circa 6 la sută, în primul semestru din 2019

Astăzi, în Parlament se va examina proiectul de lege pentru rectificarea bugetului de stat pentru anul 2019. În acest context, fostul ministru al Finanţelor, Ion Chicu, a prezentat un scurt raport privind încasările veniturilor bugetului public național în primul semestru din 2019.

"În semestrul I al anului 2019, încasările veniturilor bugetului public național s-au majorat cu 1 680,0 milioane de lei, sau circa 6,0% comparativ cu perioada similară a anului 2018 și au constituit 29 467,2 milioane de lei.

Pe tipuri de bugete, la partea de venituri proprii (fără transferuri interbugetare) s-au acumulat venituri mai multe la bugetul de stat cu 929,2 milioane de lei sau cu 5,4%, la bugetul asigurărilor sociale de stat –374,7 milioane lei sau 5,9%, la FAOAM – cu 377,9 milioane de lei sau 19,0%, iar la bugetele locale (consolidat) – cu 1,8 mil. lei mai puțin sau la nivel de 99,9%.

În anul 2019, partea de venituri a bugetului public național a fost inițial estimată în sumă totală de 63 432,3 milioane lei. 

Urmare a modificărilor propuse pe tipuri de venituri, veniturile inițiale se majorează cu 105,9 mil. lei (cu 0,2%) și vor constitui 63 538,2 mil. lei. Față de anul precedent, se estimează că veniturile bugetului public național vor crește cu 5 542,3 mil. lei, sau circa 9,5%.

Cheltuielile bugetului public național în semestrul I al anului 2019 s-au majorat cu 4 677,6 mil. lei sau circa 17,4% comparativ cu perioada similară a anului 2018 și au constituit 31 572,3 mil. lei. Ca pondere în PIB, acestea au înregistrat o descreștere cu 1,4 p. p. de la 16,5% pentru semestrul I al anului 2018 până la 15,1% pentru semestrul I al anului 2019.

Executarea bugetului public național în primele 6 luni ale anului 2019 s-a încheiat cu un sold bugetar (deficit) de 2 105,1 mil. lei, sau 1,01% în PIB, în condițiile în care ținta de deficit bugetar pentru anul 2019 a fost stabilită de 2,74% din PIB.

În semestrul I al anului 2019, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 18 196,9 milioane de lei, inclusiv:
• veniturile generale și colectate – 18 044,6 mil. lei;
• veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 152,3 mil. lei.
Față de prevederile anuale, veniturile bugetului de stat în perioada vizată au înregistrat un grad de realizare de 43,2%. Comparativ cu perioada similară a anului precedent încasările s-au majorat cu 5,3%.

Principalele tipuri de venituri, la care se estimează majorări, sunt:
- taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate și la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (reieșind din revizuirea indicatorilor macroeconomici și mersului executării încasărilor respective în primele 6 luni al anului curent) – 254,0 mil. lei și 48,6 mil. lei respectiv;

- impozitul pe venitul persoanelor fizice (reieșind din efectul reformei salariale, si anume ritmul de creștere a fondului de remunerare a muncii față de cel luat în calcul la proiectul bugetului – 18,7% față de 9,4% respectiv", a menţionat Ion Chicu, într-o postare pe Facebook.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu