Încă un liceu din Republica Moldova a aderat la sistemul de școli PASCH

Secretarul general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a semnat un amendament la Declarația comună de intenție cu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania privind promovarea școlilor PASCH în Republica Moldova. Documentul prevede aderarea încă a unei instituții de învățământ, și anume – Liceul „Spiru Haret” din Chișinău – la Declarația de intenție, în calitate de școală-Fit.

Scopul acestei Declarații este extinderea cooperării între Părți în domeniul studierii aprofundate a limbii germane în școlile PASCH din Republica Moldova: Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” din Chişinău, Liceul Teoretic „Titu Maiorescu” din Chişinău,  Liceul Teoretic „N. Gogol” din Bălţi și Liceul „Spiru Haret” din Chișinău.

Secretarul general de stat, Igor Șarov, le-a mulțumit partenerilor din Republica Federală Germană pentru suportul, deschiderea și investiția în sistemul educațional din Republica Moldova, accentuând relațiile de prietenie și de colaborare dintre cele două state.

La rândul său, E.S. Julia Monar, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, a subliniat experienţa pozitivă şi potenţialul de cooperare moldo-germană în domeniile culturii şi educației, în special în ceea ce privește promovarea disciplinei „Limba germană” şi a susţinerii școlilor PASCH în Republica Moldova.

Menționam că la data de 14 iulie 2014 a fost semnată Declarația comună de intenție privind promovarea școlilor PASCH în Republica Moldova. „Școlile: Partenere pentru Viitor” (PASCH) este un sistem internațional de școli în întreaga lume, care promovează studierea aprofundată a limbii germane cu suportul autorităților germane. Instituţiile şcolare sunt în drept să ofere limba germană atât în calitate de prima, cât şi de a doua limbă străină. Şcolile își rezervă dreptul de a decide asupra materialelor didactice utilizate, atâta timp cât acestea corespund rigorilor Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi (GER). Elevii şcolilor-Fit vor studia, începând cu clasa a II-a, 1-2 ore de limbă germană săptămânal, iar începând cu clasa a V-a –  câte 2-3 ore pe săptămână.

Pentru desfășurarea programului, instituțiile de învățământ general beneficiază de suport didactic, echipament tehnic și cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice. Totodată, partea germană deleagă în aceste instituții profesori care sunt vorbitori nativi de germană. La absolvire, elevii din școlile respective obțin o diplomă care certifică cunoașterea limbii germane – DSD, document care le facilitează accesul la studii în universitățile din Germania.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu