În ce condiţii poate fi iniţiat referendumul privind demiterea primarului de Chişinău

Revocarea primarului prin referendum poate fi iniţiată în cazul în care acesta nu respectă interesele comunităţii, nu exercită în mod adecvat atribuţiile de ales local prevăzute de lege sau încalcă normele morale şi etice.

Potrivit Codului Electoral al Republicii Moldova, plebiscitul poate fi iniţiat de 1/2 din numărul consilierilor aleşi, iar în cazul revocării primarului prin vot secret - de către 2/3 din numărul aleşilor locali. Totodată, referendumul local poate fi iniţiat de 10 la sută din numărul cetăţenilor cu drept de vot, care au domiciliu pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.

De asemenea, potrivit Codului Electoral, referendumul local pentru revocarea primarului poate fi iniţiat după expirarea unui an de la intrarea acestuia în funcţie sau de la data ultimului plebiscit, desfăşurat pentru aceeaşi cauză. Revocarea primarului nu poate fi iniţiată pe parcursul ultimelor şase luni înainte de expirarea mandatului edilului.

Data referendumului local este stabilită de Comisia Electorală Centrală, la propunerea consiliului municipal.

Legislaţia  Republicii Moldova stabileşte că referedumul local nu poate avea loc în cazul decretării sau instituirii stării de urgenţă, de asediu sau de război. De asemenea, referendumul local nu poate avea loc cu 120 de zile înainte şi cu 120 de zile după ziua desfăşurării în acelaşi teritoriu a oricărui tip de alegeri sau referendum, decât dacă se desfăşoară în aceeaşi zi.

Publika.md menţionează că astăzi Consiliul Municipal Chişinău va examina propunerea de iniţiere a referendumului de demitere a primarului Dorin Chirtoacă. Propunerea a fost făcută de consilierii municipali din fracţiunea PCRM şi susţinută de socialişti. Propunerea trebuie să fie susţinută de cel puţin 34 de consilieri.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu