IMPORTANT

REZERVĂ LA UTILIZAREA DREPTURILOR DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE

 

În conformitate cu Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, toate reportajele și articolele prezente pe pagina web www.publika.md și în cadrul serviciului de programe PUBLIKA TV (difuzat prin satelit, eter, internet – live PUBLIKA TV,retransmis de către distribuitorii de servicii) aparțin S.R.L "GENERAL MEDIA GROUP" cu titlu de exclusivitate. Nici o utilizare nu este permisă fără un aviz prealabil, dat în scris din partea titularului - S.R.L "GENERAL MEDIA GROUP"

Conform art. 28 lit. c) și d) din Legea nr. 139 din 02.07.2010, S.R.L "GENERAL MEDIA GROUP" autorizează utilizările efectuate exclusiv în scop informativ, prin comunicarea publică (incluzând doar transmisia și/sau retransmisia, reproducerile în presa scrisă și punerea la dispoziție în regim interactiv), a unor fragmente din reportajele și articolele sale, cu indicarea obligatorie, la începutul fiecărei comunicări și a fiecărui articol:

  1. 1. A legăturii web depline (link) privind amplasarea materialului și a autorului www.publika.md - în cazul preluării materialului de pe pagina web www.publika.md;
  2. 2. A sursei și autorului PUBLIKA TV și a legăturii web depline (link) www.publika.md - în cazul preluării materialului din serviciul de programe PUBLIKA TV, cu păstrarea semnului de identificare a producătorului serviciului de programe.

Cu excepția celor autorizate mai sus, oricare alte forme de valorificare a reportajelor, articolelor și a celorlalte opere, inclusiv componentele acestora, sunt interzise. În caz de valorificare neautorizată, S.R.L "GENERAL MEDIA GROUP" își rezervă dreptul de a recurge la toate mijloacele legale pentru apărarea propriilor drepturi și interese.

 

 

 

Apărarea drepturilor de autor și conexe asigurată de către „IP Consult”S.R.L.