Ilegalități depistate în procesul de confecționare a uniformei de serviciu pentru angajații Poliției de Frontieră

Un lot de 400 de uniforme pentru angajații Poliției de Frontieră au fost cusute de un agent economic din or. Tiraspol. Acest lucru a fost constatat în timpul investigațiilor ample de la Punctul de Trecere a Frontierei din Aeroportul Internațional Chișinău.

Potrivit regulamentului contractual, un agent economic din mun. Chișinău s-a obligat să confecționeze și să livreze Inspectoratului General al Poliției de Frontieră uniforma de campanie conform modelului aprobat și descrierilor prezentate. Însă, acesta, în lipsa informării Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a contractat un alt agent economic din or. Tiraspol.

Prin acestă ilegalitate s-a dovedit că, au fost încălcate aspectele legate de confidențialitate și securitate, inclusiv și economică, iar din punct de vedere al respectării standardelor de producere, Inspectoratul nu are posibilitatea de a efectua verificările necesare.

De menţionat este faptul că în situația în care echipamentul polițienesc a fost confecționat în regiunea necontrolată de către autoritățile Republicii Moldova, există riscul de a fi denigrată imaginea Poliției de Frontieră, mai mult ca atât poate genera chiar și la atentarea securității statului.

Astfel, pentru a evita orice risc iminent, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a sesizat autoritățile responsabile de administrarea impozitelor, taxelor și altor plăți în interesul statului, precum și cele responsabile de efectuarea controlului și supravegherii vamale, inclusiv prin prevenirea, depistarea și combaterea eschivării de la achitarea drepturilor de import/export și a altor plăți, pentru a întreprinde în mod de urgență acțiuni de verificare și examinare a activității agenților economici menționați, inclusiv respectărea de către aceștea a reglementărilor vamale și a legislației fiscale la trecerea mărfurilor și a mijloacelor de transport peste frontiera vamală.

În prezent au fost suspendate toate procesele de livrare a echipamentelor, dar și transferurile financiare, până la decizia finală care va fi luată după finalizarea anchetei.

Lasă un comentariu