Igor Dodon poate desemna un candidat la funcția de prim-ministru după ce vor fi alese organele de conducere ale Parlamentului

Embed:

Curtea  Constituţională a decis! Președintele Republicii Moldova poate desemna un candidat pentru funcția de Prim-ministru odată ce este ales Președintele Parlamentului și organele de conducere ale acestuia.

"Curtea Constituţională hotărăşte: Preşedintele Republicii Moldova nu poate înainta un candidat la funcţia de prim-ministru în lipsa organelor de conducere ale Parlamentului. Lipsa întrunirii Parlamentului în şedinţă plenară pentru examinarea chestiunii învestituirii Guvernului, atunci când există organele de conducere ale Legislativului, echivalează cu respingerea solicitării de învestitură.", a pronunţat decizia Mihai Poalelungi, preşedintele Curţii Constituţionale.

Totodată, Înalta Curtea a hotărât că sintagma „cel puțin două solicitări de învestitură” conținută de articolul 85 alin. (2) din Constituție nu presupune, în mod obligatoriu, desemnarea aceleiași candidaturi. Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Amintim că Președintele Igor Dodon a sesizat Curtea Constituțională pentru a afla:

- dacă Președintele Republicii Moldova este obligat să declanșeze procedura consultării fracțiunilor parlamentare și a înaintării unui candidat la funcția de Prim-ministru în lipsa organelor de conducere ale Parlamentului?

- dacă prin lipsa întrunirii legislativului în ședință plenară pentru examinarea subiectului învestiturii Guvernului sau prin imposibilitatea întrunirii acestuia din cauza lipsei organului care îl convoacă se consideră că a fost respinsă tacit și/sau că nu a fost susținută candidatura propusă a Prim-ministrului? Dacă această situație presupune imposibilitatea acordării votului de încredere pentru învestirea Guvernului?

- dacă Președintele Republicii Moldova poate să înainteze același candidat la funcția de Prim-ministru sau dacă urmează să desemneze o nouă candidatură, după expirarea termenului de 15 zile reglementat de articolul 98 alin. (2) din Constituție, termen în care candidatul pentru funcția de Prim-ministru urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului referitor la programul de activitate și la întreaga listă a Guvernului?