Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian au semnat un acord privind serviciile aeriene regulate

Dinamica pozitivă a dialogului dintre Moldova şi Elveţia pe dimensiunea bilaterală şi multilaterală, posibilităţile de intensificare a rapoartelor în sfera securităţii cibernetice, educaţiei, culturii, precum şi interesul pentru semnarea unui acord bilateral în domeniul securităţii sociale, au fost subiectele discutate de către secretarii de stat Tatiana Molcean şi Krystyna Marty Lang în cadrul rundei de consultări politice.

Discuţiile au avut loc la Departamentul Federal al Afacerilor Externe al Elveţiei.

Oficialii au evidențiat perspectivele dezvoltării dialogului bilateral în plan politic, economic şi sectorial, cu un accent aparte pentru domeniul comercial – economic. Aceştia au făcut un schimb de opinii despre modalităţile extinderii cooperării cu Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice al Elveţiei SECO.

În context, Krystyna Marty Lang a subliniat disponibilitatea părţii elveţiene în realizarea proiectelor şi evenimentelor economice comune cu Republica Moldova, reiterând susţinerea pentru semnarea unui Acord de Liber Schimb cu Statele EFTA.

Secretarul de stat, Tatiana Molcean a mulţumit pentru sprijinul substanţial al Confederaţiei Elveţiene în sectorul sănătăţii, în special în asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate, care vizează situaţiile de urgenţă pediatrică, serviciile de sănătate prietenoase tinerilor, precum şi în domeniul educaţiei – reforma învăţământului tehnic dual şi curricula pentru disciplinele educaţie civică şi dezvoltare personală.

Totodată, Tatiana Molcean şi-a exprimat mulţumirea pentru programele destinate valorificării potenţialului diasporei, protecţia mediului şi dezvoltare regională, etc.

De asemenea, în marja consultărilor politice, a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate. Documentul stabilește cadrul legal de cooperare în domeniul transporturilor aeriene dintre ambele state, reglementând principiile de funcționare a serviciilor aeriene, inclusiv normele privind securitatea aviației, taxele și certificatele de navigabilitate și competență.

În aceeaşi ordine de idei, Tatiana Molcean a subliniat interesul Republicii Moldova de a încheia un Acord cu Confederaţia Elveţiană în domeniul securităţii sociale, părţile convenind asupra diversificării bazei juridice bilaterale, ca modalitate de a oferi noi valenţe dialogului dintre cele două state.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu