Guvernul a aprobat un nou proiect de lege care va optimiza sistemul naţional de cercetare şi inovare

O nouă agenţie va fi creată în sectorul educaţional. Este vorba de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC), care va îngloba atribuţiile Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional, ale Inspectoratului Şcolar Naţional şi ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Executivul a aprobat în acest sens un proiect de lege de modificare şi completare a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi a Codului educaţiei. Documentul urmăreşte sporirea calităţii procesului educaţional, precum şi a performanţei domeniului de cercetare şi inovare, prin aplicarea principiului de competiţie în distribuirea fondurilor.

Potrivit modificărilor şi completărilor aprobate de Executiv la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, noua agenţie va evalua modul de implementare a Curriculumului naţional şi modul de administrare a examenelor şi evaluărilor în învăţământul general.

Proiectul propune ajustarea cadrului instituţional de administrare a domeniilor cercetării şi inovării, competenţele în acest sens fiind concentrate la nivelul Executivului, care va aproba documentele de politici ce vor reflecta priorităţile în sector. Acestea din urmă vor fi elaborate de comunitatea ştiinţifică în cadrul forumului suprem, reprezentat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, care va exercita rolul de consultant strategic al Guvernului în domeniile cercetării şi inovării.

Un alt aspect important vizează perfecţionarea modului de finanţare a priorităţilor în domeniile cercetării şi inovării. În acest scop va fi constituită Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare. Autoritatea va fi responsabilă de evaluarea propunerilor de proiecte înaintate de cercetători, prin concurs, indiferent de apartenenţa instituţională a acestora.

Accesul la fondurile gestionate de Agenţie va fi uşurat prin excluderea mecanismului acreditării organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării şi înlocuirea acestuia cu instrumentul de evaluare şi confirmare a titlurilor ştiinţifice realizată de ANACEC.

Resursele financiare necesare pentru implementarea proiectului sunt estimate la 2,2 milioane de lei. Totodată, reorganizarea entităţilor menţionate va asigura optimizarea cheltuielilor bugetare anuale pentru administrarea domeniului cu aproximativ 9,1 milioane de lei.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu