Guvernul a aprobat regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Natţional de Soluţionare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat.

„Prin proiectul de hotărâre a Guvernului și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat se propune crearea și dezvoltarea cadrului normativ privind funcționarea acestuia, detalierea procedurilor de desemnare și selecție a membrilor Consiliului, procedura de examinare de către Consiliu a carențelor în lege sau aplicării defectuoase a legii, deciziile care pot fi adoptate, elaborare de recomandări în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, cu implicarea organelor de control și al asociațiilor de întreprinzători”, a menționat ministrul Chiril Gaburici.

Prezentul proiect de hotărâre a fost supus avizării şi consultării publice conform cadrului legal în vigoare, precum şi supus expertizei juridice şi anticorupţie.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu