Guvernul a aprobat proceduri mai transparente și mai competitive de evaluare și de selectare a proiectelor

Guvernul a aprobat proceduri mai transparente și mai competitive de evaluare și de selectare a proiectelor ce urmează a beneficia de alocații bugetare prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării.

Principalul obiectiv al prezentei hotărâri constă în fortificarea și transparentizarea procedurii existente de evaluare, selectare și finanțare a acțiunilor care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului și la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a țării.

Totodată, se urmărește instituirea unui mecanism mai sigur cu privire la monitorizarea utilizării surselor alocate, dar și vizibilitatea rezultatelor implementării proiectelor de către autoritățile publice locale și centrale, în calitate de beneficiari ai mijloacelor alocate.

De asemenea, se propune o nouă componență a Comisiei de selectare, în scopul asigurării unui filtru riguros la adoptarea deciziilor cu privire la identificarea celor mai competitive proiecte eligibile și recomandarea spre finanțare a acestora.

Reamintim că în perioada 2011-2017 au fost implementate 10 programe ale activităţilor de reintegrare a ţării, cu alocarea a circa 82 mln. de lei şi realizarea a 306 proiecte de dezvoltare şi de modernizare a instituțiilor din sistemul educaţional, reparaţie a drumurilor şi clădirilor, reconstrucţie a apeductelor, iluminare stradală, reabilitare şi consolidare a serviciilor publice la nivel local etc.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu