Guvernul a aprobat numirea în funcţie a şase ambasadori. NUMELE LOR

Cabi­ne­tul de miniș­tri a apro­bat astăzi, 8 iunie, numi­rea în func­ție a șase amba­sa­dori:

-Gheorge Leucă -  în fun­cţia de Amba­sa­dor Extra­or­di­nar şi Ple­ni­po­tenţiar al R. Mol­dova în Iran

-Oleg Țulea -  în fun­cţia de Amba­sa­dor Extra­or­di­nar şi Ple­ni­po­tenţiar al Republicii Mol­dova în Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina

-Ruslan Bolbocean -  în fun­cţia de Amba­sa­dor Extra­or­di­nar şi Ple­ni­po­tenţiar al Republicii Mol­dova în Uzbekistan și Turkmenistan

-Veaceslav Dobândă -  în fun­cţia de Amba­sa­dor Extra­or­di­nar şi Ple­ni­po­tenţiar al Republicii Mol­dova în Suedia

-Dumitru Braghiș -  în fun­cţia de Amba­sa­dor Extra­or­di­nar şi Ple­ni­po­tenţiar al Republicii Mol­dova în Tadjikistan

-Vitalie Rusu - în fun­cţia de Amba­sa­dor Extra­or­di­nar şi Ple­ni­po­tenţiar al Republicii Mol­dova pe lângă Sfântul Scaun 

-Ștefan Gorda -  în fun­cţia de Amba­sa­dor Extra­or­di­nar şi Ple­ni­po­tenţiar al Republicii Mol­dova în Albania

Can­di­da­turile urmează să fie apro­bate și de șeful sta­tu­lui, Nico­lae Timofti.

Potrivit Legii cu privire la serviciul diplomatic, ambasadorii sunt numiţi în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului. Propunerile referitoare la numirea în aceste funcţii sunt înaintate Guvernului de ministrul afacerilor externe şi integrării europene, cu consultarea Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu