Guvernul a aprobat majorarea salariilor pentru cadrele medicale şi a respins trei propuneri legislative. Vezi şedinţa LIVE text a Guvernului

(UPDATE) Guvernul a aprobat  Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”

În prezent, evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate se efectuează prin intermediul documentelor electronice, ceea ce presupune numeroase riscuri, precum securitatea informației, integritatea datelor, lipsa istoricului de modificări, imposibilitatea de a comunica cu alte sisteme informaționale guvernamentale etc. 

În lipsa unui sistem informațional automatizat, colaboratorii Agenției de asemenea întâlnesc dificultăți la coordonarea activităților în grupuri de lucru și la respectarea termenilor de finalizare și documentare a investigațiilor. Reieșind din cele expuse, apare necesitatea creării și implementării unui sistem informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (în continuare SIA „RBII”) care va avea ca scop ținerea bazei de date a bunurilor infracționale indisponibilizate și dezvoltarea unui mediu online securizat pentru interacțiunea între organul de urmărire penală, Agenție și alte organe de stat privind administrarea și valorificarea bunurilor infracționale.

Dezvoltarea, funcționarea și implementarea SIA RBII vor fi asigurate de către Centrul Național Anticorupție. 

Registratorii și furnizorii de documente și informații vor asigura implementarea acestuia în termen de o lună de la data la care Registrul de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” va deveni funcțional.

Registrul de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate va fi înregistrat în Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat în termen de trei luni de la darea în exploatare a acestuia.

(UPDATE) Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova

Ministrul Justiţiei Fadei Nagacevshi: Proiectul prevede ajustări ce privesc CSM şi modul de numire a judecătorilor în funcţie. 

Se exclude termenul de probă de cinci ani. Toţi judecătorii vor fi numiţi până la limita plafonului de vârstă. 

Totodată, toţi judecătorii din toate nivelele (inclusiv cei de la CSJ) vor fi numiţi în funcţie de şeful statului. 

Preşedintele Republicii Moldova va putea respinge doar o singură dată candidatura propusă de către Consiliul Superior al Magistraturii. 

În acelaşi timp, Consiliul Superior al Magistraturii va fi consultat obligatoriu în procesul elaborării, examinării, aprobării și modificării bugetului de stat în partea ce ține de alocarea mijloacelor financiare destinate instanțelor judecătorești și este în drept să prezinte amendamente la actele remise pentru consultare.

Documentul urmează a fi expediat Curţii Constituţionale pentru avizare.

(UPDATE)  Guvernul s-a abţinut de la aprobarea proiectului de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor. 

Premierul a menţionat că este necesară o claritate mai mare şi că trebuie luate în consideraţie propunerile mediului de afaceri. Guvernul va reveni la examinarea proiectului cel târziu peste o săptămână. 

(UPDATE)  Guvernul a aprobat Componența nominală a Comitetului organizatoric cu privire la participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială „Expo Dubai 2020”:

Drăgălin Iuliana - secretar de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, președinte al comitetului organizatoric

Ivanov Natalia - coordonator de proiect, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” 2, secretar al comitetului organizatoric

Ermurachi Adrian - secretar general adjunct al Guvernului, Cancelaria de Stat

Machidon Mihai - secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Socolan Dumitru - secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

Ivanicichina Tatiana - secretar de stat al Ministerului Finanțelor

Chistol Andrei - secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Verbeniuc Rodica - director general al Agenției de Investiții

Bîlba Mihai Vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Iustin Viorel director general al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală”.

În acelaşi timp, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite a fost desemnat în calitate de Comisar General al Secţiunii Naţionale.

(UPDATE) Guvernul a respins iniţiativa legislativă care drept scop reducerea inechităților din sistemul de pensii prin valorizarea etapizată a pensiilor în cazul perioadelor necontributive asimilate stagiului.

Ministrul Sănătăţii Viorica Dumbrăveanu: Menționăm că propunerea înaintată de autorii proiectului de lege, potrivit căreia venitul mediu asigurat calculat pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, inclus în calculul pensiilor stabilite până la 1 aprilie 2019, să fie modificat pe etape, nu este clară, creând dificultăți la interpretare și aplicare. 

Pornind de la caracterul contradictoriu al normelor propuse, precum și al neclarității prevederilor proiectului înaintat, Guvernul nu poate susține inițiativa legislativă în cauză.

(UPDATE) Guvernul a respins iniţiativa legislativă de a extinde numărul de beneficiari de alocații pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere din rândul beneficiarilor serviciului de asistență personală, prin excluderea sintagmei „sau sunt beneficiare ale serviciului de asistență personală”. 

Ministrul Sănătăţii Viorica Dumbrăveanu: Proiectul respectiv implică cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat, iar potrivit art. 131 alin. (6) din Constituția Republicii Moldova, nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Ținând cont de cele menționate mai sus, inițiativa în cauză nu poate fi susținută."

(UPDATE) Guvernul a aprobat  Cerințele sanitar-veterinare față de aditivii pentru hrana animalelor. 

Ministrul Agriculturii, Ion Perju: Documentul conţine cerinţele Parlamentului European și al Consiliului în domeniul sanitar-veterinar.

(UPDATE)  Guvernul a votat retragerea din Parlament a Legii cu privire la avocatură. 

Ministrul Justiţiei, Vitalie Nagacevschi: Din momentul adoptării legii în prima lectură, documentul necesită a fi ajustat.  

(UPDATE) Guvernul a aprobat Regulamentul privind serviciile prestate de bibliotecile publice.  Documentul indică lista de servicii gratuite şi contra cost, prestate de bibliotecile publice. Printre cele prestate contra cost se numără:  eliberarea duplicatului permisului de intrare (20 de lei), Împrumut la domiciliu a echipamentului (laptop, tabletă, e-reader, proiector etc.) (50 de lei/zi), Copierea/fotocopierea pe suport de hîrtie a documentelor alb-negru/color (50 de bani pagina) etc. 

(UPDATE) Guvernul a aprobat majorarea salariilor cadrelor medicale cu 10 la sută. În acest scop în bugetul de stat au fost prevăzute 300 de milioane de lei.  

Premierul Ion Chicu: Am avut o reuniune foarte importantă aţi participat la această întrevedere. Toţi au remarcat importanţa unui dialog constructiv între administrația centrala şi cea locală. Vom continua interacţiunea cu colegii noştri dintre

Pe pagina web interacţiunea cu autorităţile publice locale. Toate întrebările şi răspunsurile, dar şi acţiunile pe care trebuie să le întreprindem. 

Ministerele respective comunicați cu primarii, explicaţi-le momentele practice, ca ei să cunoască ce trebuie să facă. 

La 3 ianuarie am solicitat posibilitatea extinderii valabilităţii semnăturii electronice, la solicitarea businessului dar şi autorităţilor publice. S-a găsit posibilitatea de extindere până la doi ani.

Vă rog să recuperăm ce s-a întârziat în cadrul proiectului E-gov.

Am rugat colegii să se abţină de la procurarea gadgeturilor din resursele bugetare". 

 

 

loading...

Lasă un comentariu