Guvernul a aprobat crearea Agenției de Mediu și a Inspectoratului pentru Protecția Mediului

Cabinetul de miniștri a aprobat ieri, constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu și a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în contextul implementării reformei inițiate la nivelul autorităților publice centrale și a reformei cadrului de reglementare prin autorizare și de control al activității de întreprinzător, scrie provincial.md.

Agenția nou creată va fi un organ emitent al actelor permisive în domeniul mediului și va avea funcțiile de bază de a implementa documentele de politici publice și a legislației în domeniul protecției mediului, de a acorda suport tehnic Ministerului pentru fundamentarea proiectelor de documente de politici publice, de acte legislative și normative, de a reglementa și autoriza activitățile cu impact asupra mediului, eliberând persoanelor fizice și juridice acte permisive, precum și de a realiza monitoringul calității factorilor de mediu, inclusiv de a administra sursele și sistemele informaționale în domeniul mediului și asigurarea accesului publicului la informația despre mediu.

Conform deciziei Guvernului Agenția de Mediu va fi principala autoritate administrativă care va asigura punerea în aplicare a legislației noi de mediu, armonizată la legislația Uniunii Europene prevăzută în Acordul de Asociere și implementarea unor noi instrumente de mediu cum ar fi: sistemul de evaluare a impactului asupra mediului de la activitățile economice, de evaluare strategică de mediu, de monitoring ecologic integrat, de autorizare integrată de mediu, de gestionare integrată a deșeurilor, de gestionare a sistemului informațional integrat de mediu.

Ca suport pentru realizarea funcției de monitoring al calității mediului, în cadrul Agenției va funcționa Laboratorul de Referință de Mediu în care vor fi integrate laboratoarele de calitate a mediului din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat și laboratoarele de investigații ecologice din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, și la care va avea acces oricine va fi interesat de investigații ecologice.

Prin crearea Inspectoratului pentru Protecția Mediului se atinge obiectivul de optimizare a instituțiilor de stat, prin contopirea Inspectoratului Ecologic de Stat și Serviciului Piscicol, în același timp, fortificarea capacităților instituționale în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale.

În conformitate cu tendințele reformei în domeniul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, în cadrul Inspectoratului au fost prevăzute subdiviziuni responsabile de evaluarea riscurilor și planificarea controalelor, monitorizarea procedurilor de control și evaluarea acestora, monitoring taxe pentru poluare și securitate internă, ca unitate necesară prevenirii abuzurilor funcționale, inclusiv cu tentă de corupție.

CITEŞTE ŞI: Hotărârea cu privire la organizarea şi funcționarea  Inspectoratului pentru Protecţia Mediului 

CITEŞTE ŞI: Hotărârea cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu 

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu