FMI, despre Moldova: Sunt înregistrate progrese

FMI a finalizat prima evaluare a a Programului Republicii Moldova, susținut prin mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă. 

"Condițiile programului se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, cu implicarea plenară a autorităților. Situația economică continuă să se îmbunătățească, dar, totodată, se atestă și anumite riscuri.

Economia a crescut puternic în anul 2017, în mare parte datorită cererii interne puternice și mediului extern pozitiv.

Politicile promovate de autorități sunt axate în continuare pe curățarea sectorului financiar, asigurarea unei politici bugetar-fiscale sustenabile ce încurajează creșterea economică și asigurarea transparenței în sectorul energetic.

La 29 iunie 2018, Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a finalizat a treia evaluare a programului convenit cu Republica Moldova, susţinut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) şi Mecanismul de finanţare extinsă (EFF) și a aprobat solicitarea de modificare a criteriilor de performanță.

În urma finalizării evaluării programului, devin disponibile 24 milioane DST (drepturi speciale de tragere) (circa 33,8 milioane dolari SUA). Programul ECF/EFF, în valoare totală de 129,4 milioane drepturi speciale de tragere (circa 178,7 milioane dolari S.U.A. sau 75 la sută din cota Republicii Moldova la FMI) a fost aprobat la 7 noiembrie 2016 (a se vedea detaliile în comunicatul de presă nr. 16/491).

În urma discuţiilor din cadrul Consiliului de directori executivi, domnul Tao Zhang, director adjunct al FMI şi preşedinte în exerciţiu al şedinţei, a declarat următoarele:

Angajamentul ferm al Republicii Moldova față de implementarea programului susținut de FMI a contribuit la o îmbunătățire în continuare a situației economice. Este esențial ca să fie promovate în continuare politici prudente și să continue avansarea reformelor, să fie finalizată refacerea sectorului financiar, să fie asigurată transparența și stabilitatea în sectorul energetic și să fie menținută stabilitatea macroeconomică.

De asemenea, este necesar un efort puternic pentru îmbunătățirea în continuare a calității guvernanței.

Un progres semnificativ se face în cea ce privește curățirea sectorului financiar, în special prin asigurarea transparenței acționarilor băncilor de importanță sistemică și modificarea cadrului existent, pentru a permite eliminarea acționarilor ce nu corespund cerințelor de profesionalism și onorabilitate.

Eforturi continui sunt necesare în vederea finalizării procesului de identificare a proprietarilor beneficiari și eliminării acționarilor care nu corespund cerințelor de profesionalism și onorabilitate, îmbunătățirii gestionării riscurilor și soluționării aspectelor ce țin de persoanele afiliate, inclusiv prin planuri credibile, cu termene bine definite, menite să elimine problema expunerilor excesive.

În afară de aceasta, este necesar de a facilita ieșirea ordonată de sub regimul de administrare temporară a celei de-a doua bănci ca mărime din Moldova. Mai mult atât, trebuie să fie interzis instituțiilor de microfinanțare să accepte surse care constituie, în esență, depozite și este necesar ca în sectorul de asigurări să fie o guvernanța de calitate, o transparența a proprietarilor și acest sector să fie viabil financiar.

În ceea ce privește politica bugetar-fiscală, rectificarea bugetului pentru anul 2018 prevede acoperirea financiară a priorităților în materie de infrastructură și asistență socială prioritare și este în concordanţă cu obiectivele programului.

Cheltuielile prioritare trebuie să fie protejate, fondul de retribuire a muncii raportat la PIB trebuie ținut sub control și trebuie să fie evitate în perioada preelectorală cheltuieli neplanificate la buget. Bugetul pentru anul 2019 și cadrul bugetar pe termen mediu trebuie să rămână în concordanță cu angajamentele asumate în cadrul programului.

Deciziile de politică fiscală trebuie să contribuie la colectarea veniturilor conform planurilor convenite și la menținerea caracterului progresiv al sistemului de impozitare, totodată prevenind derapajele bugetare asociate cu unificarea grilei salariale aplicate în sistemul bugetar. Sunt necesare mai multe eforturi pentru a facilita eliminarea arieratelor.

Politica monetară promovată trebuie să se axeze în continuare pe obiectivul menţinerii stabilităţii preţurilor, în contextul unui regim flexibil al ratei de schimb.

Politica monetară trebuie să rămână să fie în baza datelor economice, iar capacitatea operațională a autorităților trebuie să fie îmbunătățită în continuare. Intervențiile pe piața valutară trebuie să se limiteze la atenuarea volatilității excesive. 

În timp ce recuperarea activelor fraudate decurge cu întârzieri, a fost publicată o strategie de rang înalt de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din bănci și ea trebuie să fee implementată cu hotărâre.

Cadrul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și reglementările corespunzătoare trebuie să fie realiniate la standardele internaționale.

În sectorul energetic este important de a asigura viabilitatea, transparența și previzibilitatea, prin stabilirea tarifelor la energia electrică în conformitate cu metodologia nou-aprobată și cu angajamentele asumate în cadrul programului." se arată într-un comunicat emis de FMI. 

PUBLIKA.MD amintește că Moldova a primit o nouă tranşă de 33,7 milioane de dolari din împrumutul contractat în 2016 de la FMI. 22,5 milioane sunt deja în conturile BNM, iar restul de 11,2 milioane de dolari vor ajunge săptămâna viitoare.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu