FISC: Peste 13 mii de contracte de locațiune au fost înregistrate în 2019

În 2019, FISC a înregistrat 13 217 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcțiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate.

Pe parcursul anului precedent la buget au fost încasate venituri în sumă de 22,7 milioane lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului 2018 cu 6,3 milioane lei sau o creștere de 38,3 %.

În perioada ianuarie – noiembrie  au fost identificate 5344 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației.  Pentru aceeași perioadă, 4233 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației în vigoare și au înregistrat la SFS 13217 contracte de locațiune/chirie.

La fel, au fost efectuate controale la 648 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 715,2 mii lei, penalități – 37,8 mii lei și amenzi – 105,9 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului.

Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poș tal al Republicii Moldova.

loading...

Lasă un comentariu