Fiecare al cincilea cercetător din Moldova are vârstă de peste 64 de ani

Doar o pătrime dintre cercetătorii ce activează în Republica Moldova aveau, la sfârşitul anului trecut, vârsta de până la 35 ani. Cercetătorii cu vârsta între 35-54 ani deţineau o treime în numărul total, iar 41,5% a constituit ponderea cercetătorilor în vârstă de 55 ani şi peste. Astfel, fiecare al cincilea cercetător înregistra vârsta de peste 64 ani, transmite IPN citând datele Biroului Naţional de Statistică.

În unităţile cu activitate de cercetare-dezvoltare, înregistrate în Republica Moldova, activau la finele anului trecut 4.981 persoane, numărul fiind în scădere cu 2,7% faţă de anul 2012. Ponderea salariaţilor care au activat cu normă întreagă de timp a constituit 71,7% din numărul total de salariaţi.

După nivelul de pregătire profesională, predomină salariaţii cu studii superioare - 3.928 persoane(78,8%).
Ponderea cea mai mare în cadrul salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare o deţineau cercetătorii (65,2%), restul angajaţilor fiind personal auxiliar, tehnicieni și alte categorii de salariaţi.

Cea mai mare parte din cercetători au fost ocupaţi în domeniul ştiinţelor naturale (35,9%). Comparativ cu anul 2012, în 2013, s-a modificat structura cercetătorilor pe domenii ştiinţifice, în special, a scăzut ponderea cercetătorilor din domeniul ştiinţelor agricole, cu peste 2 puncte procentuale, şi în paralel a crescut ponderea cercetătorilor din domeniile ştiinţelor sociale şi naturale, respectiv cu 1,5 puncte procentuale şi 1,2 puncte procentuale. 

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu