Experiența Republicii Moldova în implementarea proiectelor, prezentată la Forumul Global pentru Remitenţe, Investiții şi Dezvoltare

Experiența acumulată de către Republica Moldova în implementarea proiectelor în domeniul migraţiei şi dezvoltării în cadrul Parteneriatului de Mobilitate RM-UE a fost prezentată de către secretarul de stat al MAE IE, Daniela Morari, în cadrul Forumului Global pentru Remitenţe, Investiții şi Dezvoltare (GFRID), care se desfăşoară în perioada 8-10 mai, la Kuala Lumpur, Malaysia.

Discuțiile ce au loc în perioada 8-10 mai, la Kuala Lumpur, vor contribui, în mod special, la finalizarea procesului de negocieri a Compactului Global pentru Migrație, precum şi la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă şi a Agendei 2030 în domeniul migraţiei.

În cadrul primei sesiuni a GFRID, cu genericul "Oameni în mișcare şi servicii financiare inclusiv într-o economie globalizată", secretarul de stat Daniela Morari – fiind unul din vorbitorii cheie, a relatat despre experienţa Republici Moldova în implementarea proiectelor şi iniţiativelor în domeniul migraţiei şi dezvoltării în cadrul Parteneriatului de Mobilitate RM-UE.

În acest sens oficialul moldovean menţionat:

"Colectarea datelor privind migrația, inclusiv remitențele, analiza cuprinzătoare și reflectarea acestora în procesul de ajustare a politicilor, initiative concrete de reducere a costurilor migrației și explorarea noilor oportunități inclusive de acces la instrumente financiare pentru toți migranții, rămân în continuare a fi principalele provocări, dar în același timp servesc și în calitate de soluții, în valorificarea potențialului remitențelor în dezvoltarea țărilor de origine și destinație, precum și beneficiilor directe pentru migranți și familiile acestora".

Participarea la Forumul respectiv serveşte drept o platformă bună pentru schimb de opinii, dar şi preluarea celor mai bune practici, precum şi a lecțiilor învățate în vederea maximizării impactului migrației asupra dezvoltării, inclusiv prin intermediul remitenţelor şi investițiilor.

O experiență relevantă pentru Republica Moldova, ţara noastră fiind unica din Europa de Est invitată la Forum.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu