Chiril Lucinschi a recunoscut că a beneficiat de pe urma unor companii implicate în frauda bancară