Cele mai originale haine, create de absolvenţii Universităţii "Ion Creangă", au fost prezentate la o paradă de modă